Med på noe stort

Med på noe stort

«Vi får være med å bidra til at flere kan bli kjent med Jesus, og til at verden blir et litt bedre sted.»

Misjon

iTro har månedlig en sak om misjonsprosjektene ved NLMvgs-skolene.

Første skole ut er Lundeneset, og leder for prosjektkomitéen, David Hovda (17).

Alle NLMvgs-skolene har årlig et misjonsprosjekt, der elevene samler inn penger til prosjekter i utlandet. Men hva er egentlig greia, og hvorfor har man disse prosjektene? Jeg tok en prat med prosjekt-leder for Lundeneset-russen, David Hovda (17) fra Nærbø, for å få vite mer.

Hva vil det si at dere har et misjonsprosjekt, og hvorfor har dere det?

– Det vil si at vi samler inn penger til prosjekter og arbeid som NLM driver i et land eller en region.
Det som er bra med å ha et slikt prosjekt er at vi som har det så godt her i Norge får bidra til at andre får det bedre. Vi får være med og bidra til at flere kan bli kjent med Jesus, og til å gjøre verden til et litt bedre sted. Vi får være med på noe stort, selv om vi ikke er «der det skjer». Det føles enormt betydningsfullt!

Stort ansvar

I år samler Lundeneset-russen inn penger som skal til Øst-Afrika. Blant prosjektene de samler inn penger til er det blant annet en bibelskole, penger til nye misjonærer, evangelisering blant unådde folkeslag på Kenya-kysten og prosjekter som skal sørge for rent vann til svært tørre områder. I tillegg samler de inn penger til det som kalles s-arbeid. Dette arbeidet går ut på evangelisering i områder der dette enten er forbudt, eller der folk i området er svært fiendtlige mot kristendommen.

Du er leder for prosjektkomitéen på Lundeneset. Hvorfor sa du ja til et slikt ansvar?

– Jeg hadde lyst å ta på meg dette ansvaret fordi jeg er veldig opptatt av at flere må få bli kjent med Jesus. I Apg. 4 blir Peter og Johannes truet av jødiske rådsherrer og skriftlærde fordi de forkynte om Jesus. Peter og Johannes svarer at de må lyde Gud mer enn rådsherrene og de skriftlærde. For de kan ikke annet enn tale om det som de har sett og hørt.

Det samme gjelder for oss i dag. Gud har befalt oss å gå like til verdens ende med det glade budskapet om Jesus. Det kule med dette er at Han har gitt oppgaven og ansvaret til oss mennesker, og ikke til engler, for eksempel. Når Den Allmektige Gud har gitt oss et så stort ansvar, må vi ta det alvorlig. Derfor kan vi ikke annet enn å gå ut med Ordet.

Fantasi

David forteller også at det finnes mange muligheter for å samle inn penger til et slikt prosjekt.

– Vi har ulike metoder for å samle inn penger. For eksempel gjennom kollekt på møter, misjonsløp, basar, fast giver-brosjyrer,  pante flasker. I tillegg får vi også inn litt på arrangementer som vi i russen arrangerer, som cuper, Grand Prix osv. Det er bare fantasi som skal til for å finne måter å samle inn penger på!

Vi i iTro vil ønske David, resten av Lundeneset-russen og russen på de andre NLMvgs-skolene lykke til med årets prosjekter. Stå på!

Vil du gi til prosjektet? Lundenesets prosjektkontonummer er: 3535.20.48818

Torodd F. Ottestad

Misjon

iTro har månedlig en sak om misjonsprosjektene ved NLMvgs-skolene.

Første skole ut er Lundeneset, og leder for prosjektkomitéen, David Hovda (17).