Ansvar

Katastrofetankene

"tenk om..!" er bare en tanke. En hendelse i sinnet. Noe du kan velge å holde fast ved - eller bare la gå.
av Ingvard Wilhelmsen

Bærekraftig tro

Hvor ligger egentlig bærekraften i troen min? Må jeg trene daglig eller ukentlig for å holde kraften ved like? Eller blir jeg båret?
av Sverre Bøe

Misjon – mitt ansvar

Frå apostlane og fram til meg, i dag, går det ei ubrutt linje av menneske som har fortald nestemann om Jesus.
av Jan Magnus Fauske Lillebø

En ansvarsfull avtale

Hva er egentlig en pakt? Bibelen snakker mye om Guds pakt med mennesker, men hva betyr det?
av Knut Kåre Kirkholm