En annerledes lederstilling

En annerledes lederstilling

Som forsamlingsleder i Misjonssalen i Oslo, er Jan Erik Lehre opptatt av å skape rom for menneske og å gi Gud ære i alt han gjør.

Tema

Tema på iTro i september er «Ansvar»

Jan Erik Lehre har nå begynt på sitt femte år som forsamlingsleder i Misjonssalen i Oslo. Som forsamlingsleder har han en del annerledes oppgaver og ansvar, enn det en vanlig leder har.

«Hva er dine oppgaver, Jan Erik?»

«Min aller viktigste oppgave i menigheten er forkynnelsen. Det er hovedpulsåren i forsamlingen. Derfor må vi være bevisste på å innholdet i talene, bredde i tema og en stil som gjør at vi når frem til folk. Jeg må forvalte evangeliet rett. Videre skal jeg tilrettelegge for personene i forsamlingen. Det er mange forskjellige ting som foregår i forskjellige grupper i menigheten. Jeg ønsker å gjøre så flest mulig kan gjøre oppgaven sin best mulig. Jeg må også sørge for at sakramentene dåp og nattverd blir forvaltet riktig og godt.»

Videre sier Jan Erik at han som leder for forsamlingen skal plukke nådegaver. Han må se andre og løfte dem og deres gaver frem. Nådegavene er forsamlingens eiendel og derfor må de fremelskes. Og for at det skal skje, må det skapes rom for forskjellige mennesker og deres gaver.

Takhøyde og trofasthet

Jeg spør Jan Erik om hva som er de største utfordringene i jobben. Han tenker seg om, og svarer:

«Det er utfordrende å ta vare på personene. Misjonssalen i Oslo er en stor menighet, med både bredde og variasjon av folk. Vi ønsker å skape takhøyde her, men samtidig skal vi være trofaste mot Bibelen. Alle i forsamlingen skal få komme med sin tvil og spørsmål, og da må jeg ta meg god tid med hver enkelt.»

Ansvaret til Jan Erik ligger også i personalansvaret. Han sier at han skal ta vare på dem, noe som er både viktig og stort. Det å kunne være medarbeidere og løfte hverandre frem, er viktig i hverdagen på kontoret. Lehre ønsker at de alle kan bli den beste utgaven av dem selv.

MUF, Misjonssalen Ung Fellesskap, er studentene som i hovedsak samler seg på lørdagskveldene i lokalet. Blant dem er det en stor stab og mange medarbeidere. Jan Erik sier de gjør en kjempejobb. Det er få ansatte i menigheten, men mange som legger ned store mengder med arbeidstimer.

Vekst fra Gud

Det er enormt viktig for Lehre å få frem at det er Gud som gir vekst. Vekst er Gud sitt ansvar. I en menighet kan vi så og vanne, men det er alltid Gud som skaper veksten. Han utdyper stødig og klar: «Vi er alltid i bønn til Gud. Det er hos Han all vekkelse starter. Det er ikke et produkt av hva vi gjør. Det er ikke en forretning vi driver.»

Radiogudstjeneste

Søndag 20. september sendes gudstjenesten fra Misjonssalen på NRK P1. For Jan Erik Lehre er det veldig stort. Han skal tale over Lukas 7:11-17. Over 300 000 mennesker lytter til sendingen og det er en stor mulighet til å nå ut med evangeliet. Som jo er det aller viktigste for en forsamling.

Baard Bøe

Tema

Tema på iTro i september er «Ansvar»