Greg Ogden – Disippelliv

Greg Ogden – Disippelliv

Tør du å forplikte deg til å vokse?

Lest

Greg Ogden
Disippelliv: et gjennomtenkt, velprøvd gruppeopplegg – et praktisk verktøy for disippelgjøring
Lunde forlag, 2014
284 sider

Sammen med Lunde forlag har Laget (NKSS) gitt ut en bok om hvordan vi kan videreføre oppdraget om å gjøre mennesker til Jesu disipler. Forfatteren, Greg Ogden, har gjennom et langt arbeidsliv som pastor og undervisning på teologisk seminar, spesialisert seg på nettopp dette med disippelgjøring.

Disippelliv skal først og fremst være et praktisk verktøy til å forme det Ogden kaller «små, reproduserende disippelliv-grupper». Tanken er at 3-4 personer skal jobbe seg sammen gjennom 25 forskjellige temaer som går på

  1. å vokse i Kristus
  2. å forstå Kristi budskap
  3. å bli som Kristus
  4. tjeneste for Kristus.

Gjennom disse forskjellige temaene blir en kjent med hva Bibelen kaller en disippel til å være.

Gruppen studerer en eller flere bibeltekster om samlingens tema

En samling i disippellivgruppen vil følge et fastlagt skjema:

  • (A) Man ser på en kjernesannhet hvor forfatteren definerer hovedessensen av hva som er innholdet i samlingen.
  • (B) Deretter fokuserer en på noen huskevers som gir en god inngang til temaet.
  • (C) Som punkt tre studerer gruppen en eller flere bibeltekster om samlingens tema før en til slutt
  • (D) leser en tekst som utfordrer, sammenfatter og oppklarer.

Hvert punkt i dette skjemaet følges opp med spørsmål til samtale.

Jeg tror en slik forpliktelse vil gi resultater

Boken er bra gjennomarbeidet. Det gjør at en leder ikke trenger å være professor i teologi. Hvem som helst kan, ved hjelp av denne boken, starte en gruppe hvor en disippelgjør hverandre. Så bra er opplegget.

Det mest spennende med boken er at Ogden oppfordrer til å forplikte seg. Han foreslår en skriftlig avtale om å komme forberedt til gruppen, å stille opp på hver samling, ha forventninger til at livet kan bli forandret og å bidra til et ærlig, tillitsfullt og personlig fellesskap. Forfatteren har til og med lagd klar en avtale gruppen kan signere på.

Dette med forpliktelse er en styrke i boken. Det gjør at du blir holdt ansvarlig for å være forberedt, på å være åpen. Og samtidig har du ansvar for at de andre i gruppen gjør det samme. Dette er et element som vil hjelpe til vekst i gruppen. Jeg tror en slik forpliktelse vil gi resultater.

Bokens definitive styrke er at den ligger så nært til Bibelen.

En svakhet med boken er at spørsmålene til samtalen kan være gjentakende. Jeg skulle også ønske meg at flere av spørsmålene var mer utfordrende og ransakende. Men dersom man går sammen 3-4 og forplikter seg og ansvarliggjør hverandre på å følge dette opplegget, er jeg overbevist om at disse svakhetene kan overvinnes og at en kommer til å vokse som disippel.

Bokens definitive styrke er at den ligger så nært til Bibelen. Gruppen blir godt kjent med hva Gud ønsker for oss som disipler. Til syvende og sist er boken et hjelpemiddel til å studere hva Bibelen sier om disippelskap. Derfor har denne boken stort potensiale.

Dersom du er motivert på å forplikte deg sammen med 2-3 andre, kan jeg på det varmeste anbefale denne boken.

Lest

Greg Ogden
Disippelliv: et gjennomtenkt, velprøvd gruppeopplegg – et praktisk verktøy for disippelgjøring
Lunde forlag, 2014
284 sider