Hvordan skrive en andakt? II

Hvordan skrive en andakt? II

Andaktsforberedelse innebærer litt av hvert, og litt forskjellig.

Når jeg skal holde andakt, eller ha preken, så har jeg noen faste rutiner som jeg må gjøre før jeg setter i gang med selve forberedelsen. Det første og viktigste for meg, er å be mye, både for seg selv og de som kommer og skal høre på, men også over hva jeg skal tale om. Jeg pleier også å lese i bibelen før jeg skal sette meg ned å jobbe med andakten, slik at jeg også er åndelig forberedt.

«Jeg har aldri fått skriften på veggen»

Noen ganger får man kanskje spørsmål om å ha andakt over et tema, eller en bibeltekst, da er saken grei. Men andre ganger igjen er det opp til taleren å bestemme hva man skal tale over. Det kan være vanskelig, men jeg må be over dette også. Jeg har aldri fått skriften på veggen eller fått vite i en drøm hva jeg skal snakke om, det er ikke meningen heller. Men jeg får ofte en ro, over en tekst eller et tema. Kanskje er det også et ønske jeg selv har om å sette meg inn i et tema, eller det kan være noe jeg stopper ved i min daglige bibellesning, som jeg nå måtte få dele videre med andre.

Jeg ønsker å snakke sant om Gud

Er detnoe tema jeg særlig mener er viktig å tale over? Det som har med forsoningen og syndenes forlatelse å gjøre er veldig viktig, og det er det som jeg personlig liker best å høre om når jeg hører andakter. Men når jeg skal forkynne om dette, er jeg veldig påpasselig med og ikke legge dette frem slik at det høres ut som alle mennesker til sist blir frelst. Jeg ønsker å snakke sant om Gud, å snakke sant om Bibelen og hva den sier. Da må også det som er alvorlig i Bibelen, komme frem. Det må komme frem det som man egentlig ikke ønsker å snakke om, fordi det er uhyggelig å trekke frem osv. Ja, det er en del ting som er hardt å ta inn over seg, men det skal også frem i lyset.

Så et viktig moment til slutt. Hva slags folk skaljeg skalsnakke til: Er det unge, gamle, familier, eller en blanding av alt? Kanskje er det mange i forsamlingen som ikke er troende og som ikke er så kunnskapsrike i forhold til kristen tro. Da er det viktig å ta høyde for dette under forberedelsen slik at man ikke snakker over hodet til folk, eller at man undervurderer forsamlingen.

Foto:Josh Liba på flickr.com

Dette er delto av fire av onsdagsserien vi har nå,serien eret andaktsverksted. Her vil fire forskjellige folk fortelle om hvordan de forbereder en andakt. Her kan du få hjelp om eller når du skal holde andakt selv. Denne onsdagen er det Kjetil Tollheim som forteller.