«Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?»

«Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?»

En veldig god bok om mange av de vanligste innvendingene mot å tro på Gud.

Lest

Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?

Forfatter: Espen Ottosen

Lunde Forlag

Finnes Gud?

Et kort, lite spørsmål som fint kan være grunnlaget en engasjerende samtale en kveld med venner og kollegaer.

Finnes Gud?

Et kort, lite spørsmål som kan gnage innvendig en helt natt mens man ligger med hodet på puta.

Finnes Gud?

Et kort, lite spørsmål som kan få de skarpeste tenkerne til å skrive mange, lange bøker, holde dyptgående foredrag og stille opp i skarpe debatter.

Samtidig viser Ottosen frem hva svarene fra noen av de skarpeste, kristne tenkerne er

For en kristen kan innvendingene fra ateister og annerledestroende være mange. Men de kan også komme fra vårt indre. Er det jeg tror på virkelig sant? Hva om jeg tar feil? Hva om jeg bygger livet mitt på noe som viser seg ikke å stemme?

Spørsmålet «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?» er utgangspunktet for en ny bok som er på markedet. Som tenåring møtte Espen Ottosen denne problemstillingen på en kristen ungdomsleir. Siden har han lett etter svar. I boken får vi innblikk i mange av argumentene han har møtt på, både fra de som tror og de som ikke tror på at Gud finnes.

Boken gir på en veldig god mate oversikt over de vanligste anklagene fra ateistiske tenkere mot kristen tro. Samtidig viser Ottosen frem hva svarene fra noen av de skarpeste, kristne tenkerne er. Han skriver om Big Bang og evolusjonsteorien, og argumenterer på en god måte for at det ikke er noen motsetning mellom det vitenskapen har lært oss og det å tro på en Gud som har skapt verden.

Det er en ydmykhet for at det er store og vanskelige spørsmål vi her snakker om

Det som gjør boken spesielt god vil jeg si, er nettopp det at den tar utgangspunkt i den tvilen som Ottosen har gått og kjent på helt siden ungdomstiden. «Jeg har alltid tvilt. Jeg er et tvilende menneske som blant annet har tvilt på om Gud finnes, og om Bibelen er sann. Derfor har jeg hatt et rikelig behov for å forsvare min tro – overfor både meg selv og andre. I møte med protester og spørsmål har jeg jaktet på svar og argumenter», skriver han innledningsvis.

Dette gjør noe med hele tonen i boken. Det er en ydmykhet for at det er store og vanskelige spørsmål vi her snakker om, det gjør at innvendinger og argumenter møtes med respekt og saklighet, og ikke nedlatenhet. Det gjør at jeg som leser kan være åpen og ærlig om den tvilen jeg selv måtte ha, og det gjør skaper et godt klima for å reflektere og tygge på de store spørsmålene boken behandler.

«Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?» er et veldig godt sted å starte

Ottosen er klar på hva det er han tror og mener om spørsmålene boken behandler, men det er samtidig herlig fritt for skråsikkerhet og bastante svar.

Det kan kanskje være litt vanskelig å henge med i boken om man lest lite eller ingen litteratur som toucher innom filosofiske temaer og debatter om forholdet mellom tro og vitenskap, men samtidig tror jeg at om man først vil starte et sted, så er «Hvorfor skriver ikke Gud på himmelen?» et veldig godt sted å begynne.

Boken anbefales på det varmeste.