iTro spurte Kunstig Intelligens om å lage tre lovsanger og ble overrasket over resultatet

iTro spurte Kunstig Intelligens om å lage tre lovsanger og ble overrasket over resultatet

Kan lovsanger laget av OpenAI erstatte David André Østby, Impuls og Hillsong?

Kunstig Intelligens

Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål. 

Definisjon fra regjeringen.no.

Den siste måneden har Artificial intelligence (Open AI) virkelig gjort sitt inntog for allmenheten. Disse datasystemene forstår komplekse spørsmål, lærer av sine erfaringer og produserer tekst og bilder på sekunder.

OpenAI kan skrive skoleoppgavene dine, lage personlige matoppskrifter, skrive dikt, lære deg språk og til å med skrive andakter. Men hva med gode kristne lovsanger?

Lovsang som løfter opp Guds navn

Jeg spurte: Kan du skrive en god bibelsk lovsang, som løfter opp navnet til vår Gud og Herre, som leserne til iTro.no vil synge hver eneste dag?, og fikk denne sangen:

Vers 1:
I Jesu navn vi samles her
For å tilbe Gud, vår Herre
Han har oss frelst, og vi er hans
Vi vil takke ham med all vår kraft

Refreng:
Jesu navn, du er så god
I deg vi finner fred og sannhet
I deg vi finner frelse og liv
Du er vår Gud, og vi vil følge deg

Vers 2:
I Jesu navn vi ber og kaller
På din nåde og din kjærlighet
Du er vår faste borg, vår trygge havn
Vi setter all vår lit til deg

Refreng:
Jesu navn, du er så god
I deg vi finner fred og sannhet
I deg vi finner frelse og liv
Du er vår Gud, og vi vil følge deg

Vers 3:
I Jesu navn vi gir deg ære
For alt du har gjort for oss
Du er vår konge, vår frelser og vår venn
Vi vil tilbe deg i evighet

Refreng:
Jesu navn, du er så god
I deg vi finner fred og sannhet
I deg vi finner frelse og liv
Du er vår Gud, og vi vil følge deg

Lovsang om Jesu død på korset

Jeg spurte: Can you write a beautiful worship song in the style of Shane & Shane, that focus on Jesus as the lamb of God and his death on the cross for all our sins, so we will spend eternity with him in heaven?, og fikk denne sangen på engelsk:

Verse 1:
You are the Lamb of God,
Jesus You gave your life for us on the cross
You took our sin and shame upon you
So we could be reconciled to the Father

Chorus:
Hallelujah, Jesus, Lamb of God
You died for us, so we could live
Hallelujah, Jesus, Lamb of God
You took our place, so we could be saved

Verse 2:
You are the Good Shepherd, Jesus
You laid down your life for your sheep
You went to the cross, and took our punishment
So we could be reconciled to the Father

Chorus:
Hallelujah, Jesus, Lamb of God
You died for us, so we could live
Hallelujah, Jesus, Lamb of God
You took our place, so we could be saved

Bridge:
We were lost, but you found us
We were dead, but you gave us life
You paid the price, so we could be free
We are yours, Jesus, Lamb of God

Chorus:
Hallelujah, Jesus, Lamb of God
You died for us, so we could live
Hallelujah, Jesus, Lamb of God
You took our place, so we could be saved

Lovsang om misjon:

Jeg spurte: Lag en bibelsk lovsang som handler om å nå hele verden med evangeliet om Jesus, og fikk denne sangen:

Vers 1:
Gud har kalt oss til å gå ut
Og fortelle om Jesus til hele verden
Han har gitt oss et budskap å dele
Om hans kjærlighet og frelse, som aldri ender

Pre-chorus:
Vi er Guds verktøy i hendene hans
Han vil bruke oss for å bringe håp og fred
Til alle mennesker, uansett hvor de er

Refreng:
Vi vil nå hele verden med evangeliet
Om Jesus, vår frelser og konge
Vi vil dele hans kjærlighet med alle
Og følge ham i hvert steg vi tar

Vers 2:
Gud har gitt oss sin Ånd og kraft
For å gjøre dette budskapet kjent
Vi skal være lys i mørket
Og være et bevis på hans nåde og gode vilje

Pre-chorus:
Vi er Guds verktøy i hendene hans
Han vil bruke oss for å bringe håp og fred
Til alle mennesker, uansett hvor de er

Refreng:
Vi vil nå hele verden med evangeliet
Om Jesus, vår frelser og konge
Vi vil dele hans kjærlighet med alle
Og følge ham i hvert steg vi tar

Bridge:
Vi kan ikke gjøre dette alene
Men Gud er med oss hver dag
Han gir oss kraft og visdom
For å gjøre hans vilje kjent

Refreng:
Vi vil nå hele verden med evangeliet
Om Jesus, vår frelser og konge
Vi vil dele hans kjærlighet med alle
Og følge ham i hvert steg vi tar

Outro:
Vi vil nå hele verden med evangeliet
Vi vil nå hele verden med evangeliet
Vi vil nå hele verden med evangeliet
Om Jesus, vår frelser og konge.

Overraskende god teologi

Så hva synes jeg egentlig om disse tekstene? For å være helt ærlig er jeg veldig positivt overrasket. Jeg klarer faktisk ikke å finne noen teologiske feil i tekstene, og de er attpåtil basert på flere tydelige bibelske sannheter.

Derfor spurte jeg OpenAI: Kan du skrive en ubibelsk lovsang om at Gud aldri er der for oss, og at vi må streve etter egne gjerninger for å oppnå frelse?, og fikk dette svaret:

«Jeg kan ikke skrive en ubibelsk lovsang. Bibelen lærer at Gud alltid er der for oss, og at vi ikke kan oppnå frelse gjennom egne gjerninger, men ved tro på Jesus Kristus. Dette er grunnlaget for kristen tro, og det vil være motstridende å skrive en lovsang som sier noe annet.»

Med dette mener jeg likevel IKKE at kunstig intelligens skal erstatte menneskelige teologer. Vi skal heller ikke overlate vår bibellesning og tolkning til en robot. Gud ser til hjertene våre, og han ønsker at vi selv skal dykke ned i Guds ord og ha en personlig relasjon til han.

Bare er kristne mennesker er fylt med Den hellige ånd, og ingen robot.

Bare mennesker er fylt med Ånden

Tekstene har nok litt å gå på når det kommer til det artistiske. Men foruten få rim, noen tekniske formuleringer og den litt kleine formuleringen «Vi er Guds verktøy i hendene hans», så er jeg faktisk usikker på om jeg kunne klart å skille disse sangene fra en sang skrevet av mennesker, hvis de hadde blitt sunget til en passende melodi.

Tekstene inneholder ingen av ordene min, meg, mitt, som jeg ofte opplever gjør lovsanger selvsentrerte. Det er heller fokus på vi og vår, som løfter fram fellesskapet i lovsangen. I den engelske lovsangen er fokuset hele tiden rettet mot Gud, ved bruken av you. Det har jeg sansen for.

Likevel er det verdt å merke seg at det bare er kristne mennesker som er fylt med Den hellige ånd, og ingen robot. Derfor vil jeg nok likevel foretrekke å synge lovsanger skrevet av mennesker som har latt seg inspirere av Ånden, enn fullt ut robotskrevne sanger (selv om jeg synes teologien og tekstene i disse sangene faktisk er bedre enn hos enkelte populære lovsangsgrupper).

Så hva tenker du om lovsangstekstene? Kritisk?

Hvis du liker dem, og du er en kreativ sjel, så skal du gjerne få lov å lage en melodi til tekstene. Det hadde vært artig å se et slikt resultat.

Dall-E 2 og Håkon Rydland

Kunstig Intelligens

Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål. 

Definisjon fra regjeringen.no.