Når tro og liv kolliderer

Når tro og liv kolliderer

Dersom du er klar for å gå skikkelig dypt inn i vanskelige emner bør du ta en titt i denne boka

Bibelen er en  bok som ikke ligner noen andre. Noe av det mest spennende med Bibelen er dette: det sentrale budskapet i boka kan bli oppsummert med bare noen få ord (les Joh 3:16), men samtidig er det umulig å sette ord på alt Bibelen inneholder og konsekvensene dette får.

Det er noe  fint med det: alle kan ta imot budskapet i Bibelen, men ingen kan påstå at de «mestrer» alt sammen. Alle har behov for Jesus hele veien.

h2>»Det er noe fint med det: alle kan ta imot budskapet i Bibelen

Men likevel er  det spennende å forsøke å forstå mer av hvordan Bibelen henger sammen. Ikke minst er det spennende å se hvordan det som står i Bibelen passer inn i det som skjer konkret i hverdagene våre. Det er utrolig hvor ofte det finnes noe i Bibelen som er relevant for det jeg opplever på skolen, med venner, i familien, det jeg tenker på. Ofte er dette logisk, nyttig og til hjelp.

Problemet kommer når  det som står i Bibelen ikke gir mening. Eller ikke går opp. Eller bare blir altfor brutalt. Eller fører til at andre blir støtt eller såret.

Problemet kommer når det som står i Bibelen ikke gir mening

De spørsmålene som  dukker opp når dette skjer skriver Jens Ole Christensen om i boka Når tro og liv kolliderer. Han skriver om hva man skal gjøre når man må velge mellom å bryte to bud, skilsmisse og gjengifte, når Gud gir prøvelser, hvordan vi skal forholde oss til at det finnes en fortapelse når de vi er glad i ikke er kristne og hvor bokstavlig vi egentlig skal tolke det som står i Bibelen.

Dette er mange  vanskelige og tunge emner, og det er imponerende at forfatteren tør å ta tak i dem. Han bruker konkrete eksempler som viser at det ikke alltid er lett å finne svart-hvitt-svar i Bibelen. Men han skriver det han, ut fra Bibelen, mener er rimelig å tenke om spørsmålene – uten at han nødvendigvis alltid lander på et konkret svar.

Det er imponerende at forfatteren tør å ta tak i disse vanskelige og tunge emnene

En del av  det du lurer på om Bibelen kan du få svar på ved å spørre en ungdomsleder, lese bøker eller å søke i iTro sitt store arkiv. Dersom du er klar for å gå skikkelig dypt inn i vanskelige emner bør du ta en titt i boka til Jens Ole Christensen. Den er mest rettet mot ledere/prester som skal gi andre råd, og tar nok for gitt at du vet en del om Bibelen fra før.

Men dersom dere  er en gjeng som synes slike tema er spennende går det f.eks. an å lage en Bibelgrublegruppe som tar for seg et tema fra boka hver gang. Det går også an å ha den tilgjengelig som en slags «oppslagsbok» når problemer dukker opp. Det er ikke en bok som gir alle svarene, men den hjelper deg til å tenke.

Boka hjelper oss til å se at Bibelen gir mening

Det viktigste med  denne boka er at den hjelper oss til å se at Bibelen gir mening – selv om det ikke alltid virker slik. Den viser at det første og beste svaret på vanskelige spørsmål er å gå til Bibelen og å ta det som står der på alvor. Det er noe både de som såvidt kjenner Bibelen og de som har lest den hele livet trenger å bli minnet om.