Å forstå Guds vrede

Å forstå Guds vrede

En dag kommer Guds dom. Men det er ikke fordi Gud er slem - det er fordi han elsker skaperverket sitt.

Andakt

Dagens andakt er skrevet av Hallvard N. Jørgensen

Jeg har et inntrykk av at mange kristne i Norge i dag sånn i det stille har avlyst det å snakke om Guds vrede. Tankegangen går ofte i denne retningen:

«Det gir ikke  mening å snakke om Guds vrede for mennesker i dagens samfunn. De kommer aldri til å ville tro på en Gud som er en vred, tyrannisk og lunefull hersker. Dessuten sier Bibelen det tvert motsatte: Gud er kjærlighet.»

Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett

Ja, hva skal  man svare til slikt? La oss ta det siste først. Bibelen sier virkelig, klart og tydelig: ”Gud er kjærlighet” (1 Joh 4,8). Det må vi fastholde sterkere enn noe annet.

Men samtidig så taler faktisk Det nye testamente flere ganger om «Guds vrede». Og altså: Kristen forkynnelse som prøver å avvise eller nedtone det som Bibelen taler tydelig om, bør få varselbjellene til å begynne å ringe.

Men hva sier  egentlig Bibelen om Guds vrede? Jo, blant annet dette: «Guds vrede åpenbares fra himmelen over all ugudelighet og urett…umoral, grådighet, ondskap, misunnelse, mordlyst, strid, svik, falskhet, baktalelse, gudshat, vold, uforstand, ubarmhjertighet…» (Rom 1,18-32). Konklusjonen: Alt slikt skal Gud en gang i fremtiden dømme med sin rettferdige vredesdom (Rom 2,1-11).

Gud hater å se sitt kjære skaperverk bli utsatt for urett og ondskap

Merk: Denne dommen  har ikke utgangspunkt i at Gud er en «tyrannisk og lunefull hersker». Nei, den er nært knyttet til Guds kjærlighet: Gud hater å se sitt kjære skaperverk bli utsatt for urett og ondskap. Altså må han dømme.

Men nettopp fordi Gud er kjærlighet har han også gitt en vei for oss mennesker for å unngå den rettferdige dommen vi fortjener, nemlig ved å tro på den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus: «Straffen lå på ham, for at vi skulle ha fred.» (Jes 53,5) Ved troen på Jesus blir vi tilgitt og satt fri, ikke bare fra dommen, men også til å leve liv som virkelig er til glede for Gud.