1 av 7 kristne i verden blir forfulgt

1 av 7 kristne i verden blir forfulgt

I fjor ble 5.621 kristne drept for troen sin, ifølge en fersk rapport fra Åpne Dører.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Mange steder i verden blir kristne forfulgt for troen sin. Mer enn 360 millioner kristne i verden blir utsatt for svært høy eller ekstremt høy grad av forfølgelse.

I året som har gått ble i snitt 15 kristne drept for troen sin hver eneste dag.

Organisasjonen Åpne Dører følger nøye med på hvor mange kristne som blir forfulgt og drept for troen sin på Jesus rundt om i verden.

Hvert år gir de ut en rapport, World Watch List, som viser hvordan situasjonen er for verdens kristne med tanke på forfølgelse.

Se lanseringsfilmen av rapporten her:

 

Viktigste tall fra 2023-rapporten

 • 360 millioner kristne lever under høy grad av forfølgelse
 • 5.621 kristne ble drept for troen sin
 • 2.110 kirker ble angrepet
 • 1 av 7 kristne i verden blir forfulgt
   • 1 av 5 kristne i Afrika blir forfulgt
   • 2 av 5 kristne i Asia blir forfulgt

Gode nyheter midt i alt det dystre

Selv om det er stor forfølgelse av kristne rundt i verden, er det også noen lyspunkter. For også i de landene med størst forfølgelse, lever den kristne troen videre.

Den blir ikke overvunnet, og også i disse landene blir det stadig nye kristne. I tillegg er det enkelte områder hvor forholdene har blitt bedre det siste året:

 • I Irak er det ifølge Åpne Dører vært færre angrep på kirker
 • I Jordan har det ikke vært meldt om at kristne familier har måttet forlate hjemmene sine
 • I Egypt har volden gått ned

– Helhetsbildet blir dystrere. Det kan være deprimerende, fordi vi ser forfølgelse i områder som tidligere så stabile og ‘kristne’ ut, sier Wybo Nicolai, som jobber med Åpne dørers rapport. – Samtidig, Gud fortsetter sitt arbeid. Den kristne troen kan se ut til å være i tilbakegang i Vesten, men kirkene i Asia og Afrika vokser som aldri før.

De fem verste landene å være kristen i 2022:

 1. Nord-Korea
 2. Somalia
 3. Jemen
 4. Eritrea
 5. Libya(Klikk før større bilde av hvor i verden forfølgelsen er størst)

 

Noen trender

Kinas overvåkingsmetode spres til flere land

Den elektroniske overvåkningen i Kina vokser, slik at det er lettere for myndighetene å kontrollere befolkningen. Stadig flere land bruker slik teknologi for å hindre kristne i å leve ut troen sin, med Kina i spissen.

Vold i Afrika sør for Sahara øker

Jihadister gjør flere land i området ustabile, og bruker ekstrem vold flere steder. De prøver å spre islamistiske sharia-lover, og mange kristne lever på konstant flukt, noe som gjør dem enda mer sårbare. Kvinner risikerer å bli utsatt for seksuell vold og menn risikerer å bli drept.

Dårligere forhold for kristne i Latin-Amerika

Svak eller korrupt statsledelse gjør at kriminelle grupper står sterkere, og flere av disse forfølger kristne, særlig på landsbygda og mindre steder. Andre steder er det myndighetene som slår ned på det som oppleves som opposisjonelle

Driver oss til bønn og engasjement

– World Watch List løser ikke alle problemene med forfølgelse, sier Wybo Nicolai. – Men det vi kan gjøre, er å identifisere og hjelpe forfulgte kristne til å stå sterke og fortsette å bringe vitnesbyrdet om Jesus ut.

Selv om kristne i Norge i stor grad lever uten forfølgelse for troen vår, betyr ikke det at vi kan være likegyldige til at kristne andre steder blir forfulgt. Det bør tvert imot mobilisere oss til å gjøre det vi kan.

Vi kan være med i bønn for våre brødre og søstre rundt om i verden som må betale en høy pris for å kunne tro på Jesus.
I tillegg kan vi på ulike måter engasjere oss i kampen for trosfrihet og andre menneskerettigheter, siden denne virker å være på tilbakegang mange steder i verden.

For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg. Dere er Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. (1 Kor 12,26-27)

 

Åpne dører

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.