8 interessante tall om misjon

8 interessante tall om misjon

For hver 100.000 kroner kristne tjener, gis det i snitt én krone til misjonsarbeidet blant de minst nådde i verden.

UngGlobal

UngGlobal er Misjonssambandet ung sitt misjonskonsept.

Du kan bli fast giver til ungGlobal, eller gi et enkeltbeløpet på Vipps-nummer #71171.

Les mer på ungGlobal.no.

Det er mange grunner til å engasjere seg for misjon, og noen ganger kan det være nyttig å se på noen tall.

Her kommer 8 tall som er verdt å merke seg.

430 billioner

Det totale beløpet verdens kristne tjener hvert år. Altså: 430.000.000.000.000 kroner.

En annen statistikk sier at hvis alle evangelisk kristne i verden ga 10% av det de tjente til misjon, så ville man hatt råd til å sende ut omtrent 2 millioner nye misjonærer.

0,001%

Delen av pengene kristne folk tjener som gis til arbeidet med å dele evangeliet om Jesus til «de minst nådde».

Altså til de som lever i en folkegruppe med så få kristne at de ikke har en reell mulighet til å høre om Jesus på en måte som gjør at de kan komme til tro på ham.

Sagt på en annen måte: For hver 100.000 kroner en kristen tjener, gis det i snitt én krone til misjonsarbeid blant de minst nådde.

17.311

Antallet folkegrupper som finnes i verden. Av disse regnes 7.276 – altså 42% – blant «de minst nådde».

3% av det som samles inn til misjon, går til at barn og unge skal få høre om Jesus.

1.6 milliarder

Antall barn og unge som bor et sted der de aldri har fått mulighet til å høre om en Gud som bryr seg om dem, som elsker dem, som har dødd for dem.

Altså 1.600.000.000 barn og unge.

3%

Selv om barn og unge utgjør over halvparten av verdens befolkning, går bare 3% av det som samles inn til misjon til at barn og unge skal få høre om Jesus.

10/40

I det såkalte «10/40-vinduet» (som beskriver det geografiske området på verdenskartet som ligger mellom breddegradene 10 og 40 – altså Nord-Afrika, Midtøsten og deler av Asia), bor over 5 milliarder av verdens mennesker.

Det er i dette 10/40-vinduet det bor flest mennesker som ikke har hørt om Jesus. Nesten 70% av folkegruppene i dette området regnes som «de minst nådde».

87%

De aller fleste av verdens buddhister, hinduer og muslimer har omtrent ingen kontakt med kristne. Statistikk sier at dette er tilfelle for hele 87% av dem.

19

Antallet forskjellige misjonsprosjekter vi er med å støtte i ungGlobal.

UngGlobal er Misjonssambandet ung sitt misjonskonsept, som ønsker å gi Guds kjærlighet til verdens unge.

Dette gjør vi blant annet ved at faste givere gir penger til bistands- og evangeliseringsprosjekter Misjonssambandets utsendinger driver blant barn og unge i Asia, Afrika og Sør-Amerika.

Bli gjerne med som fast giver du også, og gi et valgfritt månedlig beløp som går til misjonsarbeidet.

 

Kilder: JoshuaProject, The Travelling Team, Misjonssambandet, ungGlobal.no

@a_gubinskaya / 20twenty

UngGlobal

UngGlobal er Misjonssambandet ung sitt misjonskonsept.

Du kan bli fast giver til ungGlobal, eller gi et enkeltbeløpet på Vipps-nummer #71171.

Les mer på ungGlobal.no.