At en fattig tjenestejente skulle bli Norges første misjonær til Kina virket nærmest umulig

At en fattig tjenestejente skulle bli Norges første misjonær til Kina virket nærmest umulig

Misjonskallet var sterkere enn frykten.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Mange mennesker stod samlet, tett i tett, på bryggen i Kristiansand. De var der for å ta farvel med to unge kvinner. De skulle bli Norges første misjonærer til Kina. Det var september 1884.

De to første til Kina

Anna Jakobsen var fra Kristiansand. Hun hadde vokst opp i fattige kår, og jobbet som hushjelp hos familien Rasmussen, en av byens rikeste familier.

En kveld, da Anna var 19 år, skulle en fyr fra England tale på et møte. Mens Anna lyttet til forkynnelsen, kjente hun hvordan misjonskallet til Kina vokste frem.

En dårlig ide

På den tiden var det ingen som hadde reist fra Norge til Kina som misjonær. At en fattig tjenestejente skulle bli Norges første misjonær til Kina virket nærmest umulig.

Etter møtet snakket 19-åringen med fru Rasmussen om kallet til Kina. Det var lett å si at dette var en dårlig ide.

Men fru Rasmussen peker ikke på umulighetene. «Ja!», sier hun. «Men du kan ikke reise alene. Jesus sendte ut sine disipler to og to. Be derfor Høstens Herre drive ut en person du kan reise sammen med til Kina».

Og Anna begynte å be. Snart skulle hun få bønnesvar.

Bønnesvaret

En dag flytter Sofie Reuter til Kristiansand. Hun var like gammel som Anna, og hadde fått jobb som guvernante hos Rasmussens.

Sofie fikk snart tilgang på et engelsk misjonsblad. Innholdet berørte hjertet hennes. Slik fikk Anna bønnesvar. Gud kalte Sofie til Kina.

Anna og Sofie var de to første norske misjonærene fra Norge til Kina.

24 år gamle, i september 1884, reiser de to kvinnene til England for å gå på et evangelistkurs. Etter et år i England ankommer de Kina, 6. januar 1886. Der gifter Sofie Reuter seg med en britisk misjonær, får et barn, men dør etter fem år i Kina.

Flykter for livet

Anna Jakobsen reiser til det indre av Kina og starter misjonsarbeid på steder der historien om Jesus var ukjent. Hun gifter seg med en kinesisk evangelist og får en sønn.

I 1900 må de flykte fra Kina på grunn av opprør og kommer hjem til Norge etter en dramatisk reise ut av Kina. Den lille familien på tre reiser tilbake til Kina i 1902 og fortsetter arbeidet sitt. I 1911 dør Anna i Kina, 51 år gammel.

Anna og Sofie var de to første norske misjonærene fra Norge til Kina. De skulle bane vei for mange, mange misjonærer fra Norge til Kina.

Tusen takk!

For noen år siden deltok jeg på et møte i USA, sammen med noen kirkeledere fra Kina og andre internasjonale misjonsledere. Kineserne var ledere for fem nettverk av uregistrerte kirker, og hevdet selv å ha nærmere 60 millioner medlemmer i sine fem «familier», som de kalte det.

Takket være misjonærer fra Norge, finnes det titusenvis av kristne i min by.

Sammen skulle vi snakke om hvordan de kinesiske kirkene kunne sende ut flere kinesiske misjonærer til andre land. Jeg var invitert fra Norge til å ta del i samtalen.

Første dagen, da jeg introduserte meg, og sa jeg var fra Norge, løftet flere av de kinesiske kirkelederne hodet.

En av dem tok ordet. Oldemoren hans ble en kristen på grunn av norske misjonærer. «Takket være misjonærer fra Norge, finnes det titusenvis av kristne i min by. Dere ga oss evangeliet», sa han.

Unge kvinner

Anna og Sofie var de to første. I deres fotspor fulgte mange. Anna og Sofie var typiske for mange som skulle reise til Kina de neste tiårene.

De var unge, gjerne uten formell teologisk kompetanse. Men de hadde misjonskall. For flere ble avskjeden med venner og familie i Norge den siste gangen de så hjemlandet sitt. Muligheten for å dø i Kina av tropesykdommer de ikke hadde medisiner mot, var nemlig reell.

Men disse kvinnene, og mennene, var med å legge til rette for verdenshistoriens kanskje størst kirkevekst, hvor kanskje så mange som 100 millioner mennesker nå tror på Jesus i Kina.

Din tur?

I norsk misjonshistorie finnes mange fortellinger om unge mennesker som har reist ut som misjonærer til steder der historien om Jesus er ukjent. Denne historien er full av radikalitet, kall, tro på unge mennesker og dristighet.

Nå skal nye generasjoner høre misjonskallet. Nye generasjoner skal sendes. Jeg ber om at pionerånden må fortsette, frykten overvinnes og at evangeliet går til nye.

Er du en av de som skal gjøre som Anna?

Lightstock

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.