Bolivia

Bolivia

iTro

Ifølge statistikker er 95 % katolikker mens 95 % følger naturreligioner i Bolivia. Det går vel ikke opp?

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband. 

Månedens misjonsland i juni er Bolivia. 

NLM har for tida ni misjonærer og ni barn som befinner seg i Bolivia.
Misjonærene jobber blant annet med evangelisering og opplæring av de kristne der, og målet med misjonsarbeidet i Bolivia er å dele Jesus med bolivianere og bevare dem hos ham.

Mange går i kirka, men ofrer samtidig til andre åndskrefter

Ifølge statistikker er omtrent 95 % av bolivianerne katolikker, og ifølge de samme statistikkene følger samtidig 95 % av befolkningen naturreligioner, der de tilber og ofrer til Moder jord eller Solguden.
Disse tallene kunne tydet på at Bolivia er et veldig stort land, men det er en enda mer logisk forklaring. Det er nemlig veldig mye religionsblanding i landet, der man gjerne går i kirka, men samtidig ofrer til andre åndskrefter, av frykt for hva som vil skje hvis de slutter å gjøre det.

Vi ber om at Gud må være med misjonærene i Bolivia

Derfor trenger de å høre evangeliet om Jesus i Bolivia på en slik måte at de ikke lenger trenger å frykte for onde ånder, og være bundet til dem. Og dette er grunnen til at NLM driver misjonsarbeid i landet, for å fortelle om Jesus som har vunnet over mørkets krefter.
Siden Bolivia er Månedens misjonsland i april, husker vi ekstra godt på misjonærene der, og for den jobben de gjør, og ber om at Gud må være med dem, og at han må gjøre store ting i Bolivia, særlig i april, men også seinere.

På NLMs egenBolivia-sidekan vi i tillegg lese siste nytt fra Bolivia.

Håvard Fossli

Misjon

Misjon er spalten hvor du kan lese om misjonsprosjekter, misjonærer og misjonsland som har tilknytning tilNorsk Luthersk Misjonssamband. 

Månedens misjonsland i juni er Bolivia.