Da Jesus ble sinna

Da Jesus ble sinna

Jesus ble sint da jødene nektet andre folkeslag å tilbe Gud i tempelet.

Misjon

Andreas Nordli er gift med Åsne, har fem barn og digger Vålerenga. Ungdom i Oppdrag er en internasjonal misjonsorganisasjon som arbeider i nesten 200 land.

Kan du historien om da Jesus ble sint og renset templet?

Sannsynligvis tror du at Jesus ble sint fordi prestene tillot kjøp og salg i templet.

Men det var ikke derfor Jesus ble sint. Her er bibelteksten, slik Markus forteller den:

Da de kom inn i Jerusalem, gikk Jesus opp på tempelplassen og ga seg til å jage ut dem som solgte og kjøpte der. Han veltet pengevekslernes bord og duehandlernes benker, og han gav ingen lov til å bære med noe meg seg over tempelplassen. Og han lærte dem: «Står det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk? Men dere har gjort det til en røverhule.» (Mark 11,15-17)

Også for andre folkeslag enn jødene

La oss se på tre ting:

  1. Dette skjedde ikke inne i selve templet hvor jødene og prestene ba til Gud. Det skjedde på den store plassen utenfor selve tempelbygningen.
  1. Tempelplassen var den største delen av templet. Her hadde Gud tenkt at mennesker fra andre nasjonaliteter skulle tilbe Gud. Et annet navn på tempelplassen var «Hedningenes forgård». Det var her Jesus ble sint. (Du kan lese 2 Krøn 6,35-37 for å se hva Guds hensikt med templet var)
  1. Jødene var delvis preget av nasjonalisme. De tenkte (som rett var) at de var Guds utvalgte folk, men dessverre førte dette til at de trodde at mennesker fra andre folkeslag ikke kunne tilbe Gud, så fremt de ikke hadde blitt jøder. De jødiske prestene hadde glemte en viktig ting fra løftet Gud gav Abraham: «Gjennom deg skal alle jordens folkeslag velsignes» (1 Mos 12,3)

Et bønnens hus for alle folk

Hva sier Jesus etter å ha veltet bordene? «Står det ikke skrevet: Mitt hus skal kalles et bønnens hus for alle folk?» Templet var ikke bare for jøder. Jesus sier at templet var for alle folkeslag.

Jesus ble sint fordi jødene hadde «okkupert» plassen i templet som Gud hadde tiltenkt andre folkeslag. Jødene skulle tilbe inne i templet, mens folkeslagene skulle bli kjent med Gud på den store, åpne plassen som het Hedningenes forgård. Gud ville at mennesker fra alle jordens folkeslag skulle tilbe i templet.

Denne historien viser oss noe av Jesu hjerte for alle folkeslag.

Tre ting å tenke på

  1. Hva Jesus ville gjort i dag hvis han kom til en norsk kirke? Er det rom for mennesker fra ulike kulturer hos oss?
  1. Hvordan kan du være til velsignelse for andre mennesker? Hvordan kan du representere Jesus overfor muslimene på skolen din?
  1. Er det rom i hjertet ditt for det som Jesus er opptatt av, nemlig at mennesker fra alle folkeslag skal bli kjent med ham?

Misjon

Andreas Nordli er gift med Åsne, har fem barn og digger Vålerenga. Ungdom i Oppdrag er en internasjonal misjonsorganisasjon som arbeider i nesten 200 land.