Gud kan sende deg til én person som trenger et møte med Jesus

Gud kan sende deg til én person som trenger et møte med Jesus

Misjonsoppdraget er for stort for at vi som enkeltmennesker skal nå alle. Men misjonsoppdraget er gitt til oss alle, slik at vi alle skal kunne nå noen enkeltmennesker. 

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre. 

Kristne som snakker om misjonsoppdraget bruker ofte ganske store ord som «verden for Kristus» og «gå ut og gjør alle folkeslag til disipler».

Det høres jo ut som en helt umulig oppgave. Hvordan i alle dager skal jeg nå hele verden med evangeliet? Det kommer jeg aldri til å klare.

Og det var heller ikke meningen. Du har aldri fått misjonsoppdraget alene. La meg forklare hva jeg mener, men først la oss ta en tur til synagogen i Nasaret som vi leser i om Lukas 4,16-30.

Jesus kom for å sette oss i frihet

Jesus åpnet en bokrull fra profeten Jesaja og begynte å lese om at Herrens ånd er over ham. Det var det fire grunner til:

  1. Å forkynne et godt budskap for fattige
  2. Fanger skal få frihet
  3. Blinde skal få synet igjen
  4. Sette undertrykte fri

Jesus fortalte at dette skriftordet ble oppfylt mens folket hørte på, og jødene i synagogen roste ham og undret seg over nådeordene de hørte.

På tross av rosen han får, forteller Jesus at en profet ikke blir tatt godt imot på hjemstedet sitt og referer til noen historier fra det gamle testamentet om profetene Elia og Elisja.

Gud sendte profetene til enkeltpersoner

Jesus sier at det var mange enker i Israel da Elia levde, likevel ble ikke Elia sendt til noen av dem, bare til en enke i Sarepta i Sidon-landet. Historien kan du lese i 1.Kongebok 17,7-16.

På samme vis var det mange med hudsykdom på Elisjas tid, men ingen av dem ble renset, utenom syreren og arameerkongens hærfører Naaman. Historien kan du lese i 2.Kongebok 5,1-19.

Det interessante er at alle i synagogen blir rasende da de hørte dette. Men hva var det som var radikalt med det siste Jesus sa?

Både enken i Sarepta og syreren Naaman var hedninger. De tilhørte ikke Guds folk, men var fra andre folkeslag. Likevel var Guds profeter sendt til dem. 

Allerede fra Jesus sin første offentlige tale var han tydelig på at hedningene også hadde del i Guds plan, Guds løfter og profetiene om Messias.

Jeg tror også det er et annet viktig poeng denne teksten kan lære oss. Selv om det var mange som var sultne, ble Elia sendt til én kvinne. Selv om det var mange syke, ble Elisja send til én mann. Gud sendte dem til hver sin enkeltperson.

Både enken i Sarepta og syreren Naaman var hedninger. De tilhørte ikke Guds folk, men var fra andre folkeslag.

Bak alle tall er et enkeltmenneske

Når vi ser på verden rundt oss er det mye nød. Flyktningstrømmer, hungersnød, krig og jordskjelv. Når vi leser tall om antall døde i nyhetene blir det ofte bare tall. Det er ofte vanskelig å ta inn over seg. Vi lurer på hva vi kan gjøre for å hjelpe i slike situasjoner, men skal vi være ærlige så ender det ofte med at vi ikke gjør noe som helst. Vi blir passive.

Men bak alle disse tallene finnes det enkeltpersoner, som deg og meg. 

Det samme gjelder nød i åndelig forstand. I dag ser vi en åndelig tørke i det sekulære samfunnet rundt oss, samt at rundt tre milliarder mennesker i verden tilhører unådde folkegrupper. Tre milliarder er et ekstremt stort tall.

Men bak det tallet finnes det enkeltpersoner, som deg og meg. 

Misjon snudd på hodet

Når vi hører om slikt virker misjonsoppdraget igjen så altfor stort. Umulig! Og ja, det er umulig hvis du skal gjøre det alene.

Men la meg prøve å snu litt på det.

Misjonsoppdraget er for stort for at vi som enkeltmennesker skal nå alle. Men misjonsoppdraget er gitt til oss alle, slik at vi alle skal kunne nå noen enkeltmennesker.

Hvis vi ser det på denne måten blir misjonsoppdraget plutselig noe litt mer realistisk. Hvis vi alle blir med på det oppdraget, da er misjonsoppdraget faktisk mulig å oppfylle!

En stor misforståelse er at misjon og evangelisering bare er forbeholdt et utvalg av overengasjerte ekstroverte kristne med spesielle nådegaver og ferdigheter. Vi trenger sånne folk, men ansvaret ligger ikke på dem alene. Misjonsoppdraget er gitt til alle som tror på Jesus, ikke noen få utvalgte personlighetstyper.

Det er fordi det er Gud som virker i oss ved sin Ånd. Vi går ikke i egen kraft. Han har lovet å være med oss i oppdraget, helt til verdens ende!

Derfor tror jeg Gud kan sende både deg og meg til noen enkeltmennesker, slik at Jesus kan sette i dem frihet.

Kanskje Gud til og med kan sende deg til et enkeltmenneske fra et annet folkeslag, slik han gjorde med Elia og Elisja? 

Misjonsoppdraget er for stort for at vi som enkeltmennesker skal nå alle. Men misjonsoppdraget er gitt til oss alle, slik at vi alle skal kunne nå noen enkeltmennesker.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.