Efeserne 3: Kristi mysterium – for gamern og gammern

Efeserne 3: Kristi mysterium – for gamern og gammern

"Selv om Paulus var tidenes synder valgte Gud å bruke han. Da kan han også bruke syndige meg." - Håkon Rydland

Efeserbrevet

I denne serien skriver forskjellige personer om deres personlige reaksjon og opplevelse av å lese et av brevene i Efeserne.

I dag har Håkon Rydland skrevet om sitt møte med kapittel 3 i Paulus brev til Efeserne. Håkon går på Drottningborg VGS.

Jeg tviler på at Paulus jobbet som detektiv ved siden av å være misjonær og teltmaker. Allikevel fikk han åpenbart et mysterium.

Kapittel 3 i Efeserbrevet er vanskelig å forstå. Det er kanskje ikke så rart når det er snakk om et mysterium. Tross alt fant jeg noen ledetråder i teksten som pekte mot et utrolig viktig budskap.

Sprekke bobla

I vers 6 har Paulus skrevet litt om hva Kristi mysterium går ut på. «At hedningene har del i samme arv, samme kropp og samme løfte i Kristus Jesus ved evangeliet.» Les det en gang til så du får det med deg. Sånn. Jesus kom for å frelse alle! Ikke bare jødene, men til og med hedningene. For kristne på denne tiden var dette en helt revolusjonerende tanke.

Etter å ha lest verset skjønte jeg at jeg ikke tar det nok på alvor selv. Jeg holder meg som oftest sammen med de kristne i ungdomsgruppa, på leir eller slik som jeg daglig gjør på Drottningborg. Lever i kristenbobla som folk kaller det. Det er fint det, men det finnes faktisk ikke-kristne rett utenfor. Derfor vil jeg sprekke denne bobla. Gå ut slik at de får høre om evangeliet, ta imot Jesus og få evig liv. Vil vi ikke at andre skal få del i denne gleden? Vil ikke Gud det også?

For gameren og gammern

 Det gode budskapet om Kristi ufattelige rikdom er nemlig for alle! Store og små, unge og gamle, for de som liker fotball og de som liker dataspill, for kristne og ikke-kristne.

«Jeg som er den miste blant de hellige» Ef 3:8

Paulus utfordrer meg og deg til å bruke de nådegavene vi har fått for å gi Jesus til andre. Selv om Paulus var tidenes synder valgte Gud å bruke han. Paulus sier om seg selv at han er den minste blant de hellige, men at han allikevel fikk nåden til å forkynne evangeliet. Dermed kan Gud like godt bruke syndige meg. Gud valgte nemlig å bruke syndige mennesker for å bringe hans frelsesplan fram i lyset.

Del brusen (eller kaffen)

Da Jesus døde på korset ble Kristi mysterium om Guds nåde for første gang åpenbart, og det får jeg være en del av. Jeg får lov til å være et vitne for Jesus som en hverdagskristen i helt hverdagslige situasjoner. Enten ved å dele en brus (jeg drikker ikke kaffe enda), prate med noen på toget eller gå bort til noen som står alene i friminuttet.

«Vi får komme fram for Gud med tillit»

Hverken du eller jeg vil klare det alene, men Gud hjelper oss og styrker oss. «Må han som er så rik på herlighet gi deres indre menneske kraft og styrke ved sin ånd (…) og han kan gjøre uendelig mye mer enn det vi ber om og forstår». Når vi stoler på Gud, og står rotfestet i kjærlighet, har vi frimodighet til å komme fram for Gud med tillit. Tenk så flott!

Uendelig stort, men nærme et svar

«Må dere sammen med alle de hellige bli i stand til å fatte bredden og lengden, høyden og dybden.» Ef 3: 18

Det er ikke lett å begripe Kristi mysterium, for det er så uendelig stort. Men hvis vi finner fram forstørrelsesglasset, leser videre i efeserbrevet og Bibelen, så kommer vi nok nærme et svar.

Efeserbrevet

I denne serien skriver forskjellige personer om deres personlige reaksjon og opplevelse av å lese et av brevene i Efeserne.

I dag har Håkon Rydland skrevet om sitt møte med kapittel 3 i Paulus brev til Efeserne. Håkon går på Drottningborg VGS.