Efeserne 2: Et verdifullt kjærlighetsperspektiv i en ond verden

Efeserne 2: Et verdifullt kjærlighetsperspektiv i en ond verden

Tross i at vi lever i en ond verden, er mennesket skapt med en helt spesiell kvalitet. En kvalitet vi deler med Gud alene.

Efeserbrevet

I denne serien skriver forskjellige personer om deres personlige reaksjon og opplevelse av å lese et av brevene i Efeserne.

I dag har Reid Arne Teigen skrevet om sitt møte med kapittel 2 i Paulus brev til Efeserne.

Mitt navn er Reid Arne Teigen, jeg er 17 år og går på Kvitsund Gymnas. I skrivende stund sitter jeg på skolebiblioteket, tenker, skriver og prøver å fokusere mer på efeserbrevet enn haugen med skolearbeid som blir stadig høyere.

For et par uker siden fikk jeg i oppgave å skrive om efeserbrevet og siden den gang har mange tanker og ideer svømmet rundt i hjernebarken. Hva handlet brevet om, hvilket budskap bør jeg fremme nå når jeg først har muligheten, hva er viktig for ungdom idag, og så videre.

For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave.  Det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud på forhånd har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Ef 2:8-10

Noe de fleste kjenner seg igjen i

Etter en altfor lang idétørke kom jeg likevel frem til at jeg ønsket å relatere teksten til et emne jeg tror de fleste kjenner seg igjen i, men som ikke er så altfor mye diskutert i en kristen kontekst.

Jeg har tenkt til å snakke litt om det enorme presset som er på dagens ungdom. Press fra sosiale medier og ikke-sosiale medier, kroppspress og skolepress, nær sagt press fra alle kanter.

Jeg hevder ikke å ha noen fasit-svar, men jeg tror likevel at også på dette området kommer det kristne verdens- og menneskesynet med noen verdifulle perspektiver.

Yrende liv i en kynisk verden

For vi lever og har alltid levd i en fæl verden. Det er ofte sagt at darwinismen og utviklingslæren er fundamentalt uforenelig med kristen tenkning, og akkurat det er en debatt jeg ikke akter å gå inn i. Men uavhengig av selve lærens riktighet synes jeg Darwins portrettering av selve naturens natur er både interessant og antagelig korrekt.

«..de mest perfekte fester over de svakes lik.»

For den verden som blir portrettert av Darwin er, til tross for masse av yrende og spennende liv, en død og kynisk verden. Det er en verden hvor den sterkestes rett rår og hvor de mest perfekte fester over de svakes lik. Det er en ond verden hvor det levende har samme spilleregler som det døde og alle hendelser slavisk følger av hverandre. En verden som slett ikke trenger verken noen Gud eller kjærlighet for å opprettholdes og forklares.

En helt særegen kvalitet

Jeg tror Gud skapte mennesket med en spesiell kvalitet, en vi deler med Gud alene. Det er kapasiteten til kjærlighet, fristillelsen fra det egoistiske perspektivet og verdens lov. Ved Guds grenseløse nåde ble vi skapt i hans bilde og ble gjort til herrer og ikke bare deler av verden.

«Ved Guds grenseløse nåde ble vi skapt i hans bilde»

Mennesket kunne gjøre hva de ville, men valgte dessverre likevel verdens vei. I stedet for evig herlighet valgte vi å fremme oss selv fremfor Gud og konsekvensen ble den levende død.

Denne synden og valget om å ta avstand fra Gud gjorde at vi ikke lenger kunne ha felleskap med ham og alltid senere har mennesket vært lystens og verdens slaver. Så kom Jesus og gjennomprettet forholdet mellom Gud og menneskene og vi i dag har igjen mulighet til å velge Gud fremfor verden.

Kjærlighetsperspektivet

Når Paulus snakker om frelse i Efeserne 2, tror jeg ikke det handler om frelse fra helvete, men heller frelse og fristilling fra verden. I Jesus Kristus og Den Hellige Ånd fikk mennesket igjen muligheten til å la kjærlighetsperspektivet og Gud være drivkraften i livet i stedet for selvhevdelsen og egoismen.

Like lite som en kamel greier å presse seg selv gjennom et nåløye kan mennesket ved egen kraft bli frelst. Derfor er det heller ikke i oss selv vår stolthet skal ligge. I stedet for å la en ond verden dømme oss kan vi heller hvile i vissheten om at vi i Guds øyne er perfekte.

Efeserbrevet

I denne serien skriver forskjellige personer om deres personlige reaksjon og opplevelse av å lese et av brevene i Efeserne.

I dag har Reid Arne Teigen skrevet om sitt møte med kapittel 2 i Paulus brev til Efeserne.