Hva er et kall?

Hva er et kall?

- Hva vi er utrustet til, kan si oss noe om hva vi er kalt til, sier Øyvind Åsland.

Misjon

I denne spalten kan du lese om misjon sett fra forskjellige perspektiv.

Øyvind Åsland er generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), som er en misjonsorganisasjon.

Hva er egentlig et kall? Hva innebærer det at vi er kalt? Hva kan vi bli kalt til? Hvordan blir man kalt, og hva gjør man hvis man kjenner et konkret kall til noe?

Dette er bare noen av spørsmålene som kan melde seg når vi tenker på kall. Som generalsekretær i NLM har Øyvind Åsland tenkt en god del over hva et kall er. Han har fått snakke med mange forskjellige personer om temaet, noen av dem med et kall til å krysse landegrenser. Han gleder seg over disse samtalene, og deler gjerne noen av sine tanker om kall med oss.

Kalt til å være med Gud

– Hva er et kall, og hva innebærer det?

Øyvind understreker at det første og viktigste vi er kalt til, er at vi er kalt til å være med Gud.

– Vi er kalt til å ha samfunn med Jesus, og få frelse og hvile i evangeliet.

Han siterer Martin Luther, som sa at vi er kalt til å være et godt medmenneske. For eksempel hvis man er baker, er man kalt til å være en god baker.

Kalt til å formidle evangeliet

– I tillegg er vi kalt til å formidle evangeliet i den situasjonen vi er i. Det betyr at vi skal benytte mulighetene som byr seg til å dele evangeliet også med ord. Det ligger i evangeliets natur at vi som kristne må dele det videre; vi kan ikke holde det for oss selv, det må deles.

– Hvordan kan man bli kalt?

– Går vi til Bibelen, møter vi mange personer med ulike kallsopplevelser. På samme måte er det forskjellig hvordan vi i dag kjenner oss kalt til noe spesielt. Det spesielle kallet trenger ikke nødvendigvis være til å bli misjonær; det finnes mye forskjellig Gud kan kalle oss til.

Ut av komfortsonen

– Hvordan kan man finne ut om man har et spesielt kall til noe?

– Hva vi er utrustet til, kan si oss noe om hva vi er kalt til. Vi kan spørre oss selv, og spørre Gud om hvordan man kan bidra til at naboer og kollegaer får høre evangeliet. Vi kan be Gud om å lede, og se hvilke mennesker Han sender i vår vei.

– Gud både kan og vil kalle noen til spesielle oppgaver for å formidle evangeliet, og det kan innebære å krysse noen grenser. Det kan for eksempel være landegrenser og innebære å lære nye kulturer og nye språk å kjenne – eller det kan være å ta et steg ut av komfortsonen for å formidle evangeliet der vi er.

NLM arkiv

Misjon

I denne spalten kan du lese om misjon sett fra forskjellige perspektiv.

Øyvind Åsland er generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM), som er en misjonsorganisasjon.