Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus

Ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus

Det er ikke alltid så lett å tro. Det er ikke alltid så lett å leve slik jeg ønsker som Jesu disippel. Og slik hadde apostelen Paulus det også.

#detverset

I denne serien skriver forskjellige folk om et av sine favorittbibelvers.

Øyvind Åsland er generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband.

Da jeg var 12 år gammel, ble jeg med i en gruppe som kom sammen hver fredag for å lese i Bibelen og be sammen. Det var en voksen leder som i mange år sørget for at ganske mange ungdommer innledet helgen med Bibel og bønn.

Hvert bønnemøte ble avsluttet ved at vi sammen bekjente Romerbrevet kapittel 8, vers 1:

«Så er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus».

Ikke så lett å tro

Jeg er ikke sikker på at jeg helt skjønte hva det betydde som 12-åring, men gradvis gikk det opp for meg hvorfor disse ordene var så betydningsfulle for lederen vår at han lot oss si det i kor etter hvert eneste bønnemøte. Etter hvert fikk dette verset stor betydning for meg, og jeg har ofte sagt at det er mitt «favoritt-vers» i Bibelen.

Grunnen til at dette verset ble mer enn bare noen ord som jeg sa fram sammen med de andre, var erfaringer som jeg gjorde i livet: Det var (og er) ikke alltid så lett å tro. Det var (og er) ikke så lett å leve slik som jeg ønsker som en Jesu disippel.

Det gikk etter hvert opp for meg at Paulus også hadde det slik. Det kommer ganske klart fram i kapittel 7 i Romerbrevet:

«Jeg vet at i meg, det er i mitt kjød, bor det ikke noe godt. For viljen har jeg, men å gjøre det gode, makter jeg ikke. Det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg.» (Rom 7, 18-19)

Paulus slet med det samme som meg

Mange har erfart at det ofte kan oppleves slik å leve som en kristen. Da jeg først begynte å kjempe med disse tingene, tenkte jeg at det var vanskelig for meg å kalle meg en kristen.

Ganske flott da å lese at apostelen Paulus slet med det samme! Og enda finere å lese hva som er trøsten for alle som opplever dette: Det er ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus. Du kan få stole på at Jesu liv, hans død og oppstandelse gjelder for deg.

Jesus levde et fullkomment liv uten synd, han døde for å ta straffen som du hadde fortjent. Han stod opp igjen, og bekreftet med det at han hadde fullført det som Gud sendte ham til.

Det Jesus gjorde gjelder for meg

Alle som har tillit til dette – som tror på Jesus – er på en måte «i Kristus Jesus». Og alle som er i Kristus Jesus skal ikke bli dømt etter sine synder (det som jeg gjorde selv om jeg egentlig ikke ville og det som jeg ikke gjorde selv om jeg egentlig ville).

Vi skal i stedet få det som Jesus har fortjent. Nemlig full frifinnelse og et evig liv sammen med Gud, vår Far. Paulus lærer oss gjennom Bibelen, som er Guds Ord til oss, at vi kan få se bort fra oss selv, og heller se på Jesus. Det vil si: Stole på at det Jesus gjorde gjelder for meg.

Kan du virkelig være en kristen dersom du stadig opplever at du ikke får til å leve slik som du vet du burde? Ja! Gud regner nemlig med det Jesus gjorde. Dersom du også gjør det, kan du være trygg på at det ikke er noen fordømmelse.

Torgeir Henden

#detverset

I denne serien skriver forskjellige folk om et av sine favorittbibelvers.

Øyvind Åsland er generalsekretær i Norsk Luthersk Misjonssamband.