Den bunnløse nåden

Den bunnløse nåden

Tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik skriver om sine favorittbibelvers, om den bunnløse nåden som gjør at vi er Guds barn.

#detverset

#detverset er en serie på iTro, der forskjellige folk skriver om et av sine favorittbibelvers.

Kjell Magne Bondevik er leder av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Han har også tidligere vært statsminister i Norge.

Joh 8,7: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne» og fra vers 11: «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort, og synd ikke mer».

Dette er to sentrale vers fra Bibelens beretning om da de skriftlærde og fariseerne konfronterte Jesus med kvinnen som ble grepet i ekteskapsbrudd. De ville ha Jesus med på å steine henne i samsvar med Moseloven.

Den får fram den bunnløse nåden, som gjør at vi er Guds barn

Men Jesus avvæpnet de fordømmende «samfunnsstøttene»  og omsluttet henne med sin grenseløse nåde: «Den av dere som er uten synd, kan kaste den første steinen på henne». Og til kvinnen sa Han: «Heller ikke jeg fordømmer deg».

Men Han slo ikke av på det som er rett da han også sa til kvinnen: «Synd ikke mer fra nå av».

Dette er min favorittberetning i Bibelen. Den får fram den bunnløse nåden, som gjør at vi er Guds barn. Og den fastholder samtidig Guds bud som rettesnor og som hjelp til et godt liv.

#detverset

#detverset er en serie på iTro, der forskjellige folk skriver om et av sine favorittbibelvers.

Kjell Magne Bondevik er leder av Oslosenteret for fred og menneskerettigheter. Han har også tidligere vært statsminister i Norge.