Hver dag blir 13 kristne drept for sin tro

Hver dag blir 13 kristne drept for sin tro

Forfølgelsen av kristne rundt i verden har økt kraftig det siste året.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Saken ble først publisert 15. januar 2021.

Åpne Dører er en organisasjon som jobber for kristne som blir forfulgt for troen sin. Hvert år lager de en rapport som viser hvordan kristne blir forfulgt rundt omkring i verden det siste året.

Årets rapport, World Watch List 2021, bekrefter den langvarige negative utviklingen man har sett, og viser at det blir stadig mer risikabelt å være kristen i mange land. Noen hovedfunn i rapporten er blant annet:

  • Over 309 millioner kristne lever under svært høy eller ekstremt høy grad av forfølgelse
  • 1 av 8 kristne på verdensbasis lever under forfølgelse
  • Hver uke blir 86 kirker angrepet
  • Hver dag blir 13 kristne drept for sin tro

De forfulgte ber særlig om forbønn

Ifølge Linda Askeland, informasjonsleder i Åpne Dører Norge, er det nå 49 millioner flere som blir forfulgt for troen sin, sammenlignet med tall fra fjorårets rapport.

– Er det noen tegn på at utviklingen med økt forfølgelse av kristne kan snu?

– Dette har både en menneskelig og en åndelig side, mener hun. – Fra et menneskelig synspunkt vet vi at forfølgelse kan variere over tid, avhengig av ulike faktorer, både politiske, økonomiske og religiøse. Samtidig finnes det lyspunkter. Som for eksempel Sudan, som nettopp har fått ny grunnlov hvor det ikke lenger skal være dødsstraff for å forlate islam for å bli en kristen.

– Og den åndelige siden?

– Jesus snakket mye om at de som ønsket å følge Ham kom til å bli forfulgt. Av kirkehistorien kan vi se at forfølgelse er en del av misjonsoppdraget: Vekkelse har fulgt forfølgelse, og forfølgelse har fulgt vekkelse. Ønsker vi det ene, vil vi som regel også få det andre.

– Hva ønsker de som blir forfulgt for sin tro rundt om i verden fra oss som er kristne i Norge?

– Forbønn, først. ‘Husk å be for oss’, er noe forfulgte kristne oppfordrer oss til, gang på gang. De har selv erfart bønnens kraft og ser hvor avhengige de er av at Gud griper inn. Søk Gud, finn et land eller en gruppe kristne å be for, og vær trofast mot de Gud ønsker at du skal be for, oppfordrer Askeland.

Hun anbefaler konkret at man kan bruke World Watch List-kartet, og velge ut ett land for hver uke, og be for de forfulgte kristne i landet.

Bak hvert tall finner vi et levende menneske, en familie eller en menighet som lider.

I Første Korinterbrev skriver Paulus noe som gjør at vi som kristne ikke kan la være å bry oss om våre kristne trossøsken som blir forfulgt andre steder i verden.

«For om ett lem lider, lider alle de andre med. Og om ett lem blir hedret, gleder alle de andre seg.» (1 Kor 12,26)

Med dette som utgangspunkt, drømmer Åpne Dører om en verden der enhver kristen som forfølges huskes på og støttes av andre kristne.

Generalsekretær i Åpne Dører, Morten Askeland, trekker frem dette perspektivet når han advarer mot at vi må se oss blinde på de høye tallene i rapporten.

– Bak hvert tall finner vi et levende menneske, en familie eller en menighet som lider, sier han.

Åpne Dører

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Saken ble først publisert 15. januar 2021.