Hvorfor ung misjon?

Hvorfor ung misjon?

Hans Arne gir syv gode grunner til at vi som er unge skal engasjere oss i misjon.

Misjon

Hans Arne Sanna er regionleder i Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika i NLM Utland.

Denne saken ble originalt publisert i 2014.

Det kan være lett å tenke at misjon gjelder de andre. At det gjelder misjonærene i khaki, med Land Cruisere og som er språkgenier. Men det er sånn at vi alle skal drive misjon.

Dette er 7 gode grunner til at nettopp du og både skal og kan være en disippel.

1. Jesus sier følg meg, så skal han gjøre oss til menneksefiskere

Å være en disippel betyr å fortelle andre om Jesus.

2. Jesus sier at vi skal gå til verdens ende

Det hadde strengt tatt vært digg om vi kun hadde trengte å gå til naboen, men Jesus forteller oss at hele verden skal få mulighet til å høre om han.

3. Når kommer Jesus igjen?

Vi vet ikke datoen for når Jesus kommer igjen, men han har gitt oss et oppdrag før han kommer, at mennesker fra alle folkeslag skal gjøres til disipler. Det er Guds store mål!

4. Verden har 16473 folkegrupper, 6945 av dem er unådde

«Unådde» betyr at under 2 % av menneskene i en folkegruppe ikke er kristne. Misjon er at alle folkegrupper skal ha en stabil kirke. Derfor er 6945 unådde folkegrupper 6945 for mange.

5. Ungdom for ungdom

2,4 milliarder mennesker på jorden er mellom 10 og 30 år. Ungdom kan nå sin egen generasjon med budskapet om Jesus.

6. Vi kan lære masse av kirken i sør

Mange steder i Asia, Afrika og Sør-Amerika vokser kirken veldig raskt og veldig mange av dem som blir med i kirkene er under 30 år.

7. Misjon er både ord og gjerninger

60 millioner barn i verden faller ut av skolen før de når 4. klasse. 621 millioner mennesker under 30 år går verken på skole eller jobber. Slik kunne vi fortsatt. Misjon er å se hele mennesket.

For at mennesker fra alle folkeslag skal bli til disipler må vi gi av vår overflod, be til vår Gud og noen må gå alle folkeslag.

Bård Bøe

Misjon

Hans Arne Sanna er regionleder i Mongolia, Sentral-Asia og Nord-Afrika i NLM Utland.

Denne saken ble originalt publisert i 2014.