Den kristne Gud og andre guder

Den kristne Gud og andre guder

Det kan være vanskelig å forstå seg på det med at det finnes en åndsverden, spesielt utenfor Gud og Jesus.

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under iLivet og Spørsmål og Svar.

Har du et spørsmål du lurer på, kan du sende det til iTro@nlm.no.

Vi kristne forholder oss til Den treenige gud, mens muslimer ber til Allah, som jo betyr ”gud”. Knut Kåre Kirkholm er høgskolelektor ved Fjellhaug Internajonale Høgskole, og kan hjelpe oss å forstå dette bedre.

– Finnes det andre guder enn den kristne Gud? – Og går det eventuelt an å tro på dem?

– Dette er et spørsmål som på mange måter er vanskelig å svare på. For hva mener vi med ordet «gud»? Hvis vi tar utgangspunkt i kristen lære om Gud, er svaret nei. For den kristne læren om hvem Gud er utelukker at det kan finnes noen andre. Vi tror for eksempel at Gud er (2 Mos 3:14). Han eksisterer i og med seg selv. Han har ikke mottatt eksistens fra noen andre. Så ingen står over ham.

– Heller ikke kan noen stå ved siden av ham. For vi sier blant annet at han er allmektig. To kan ikke være allmektige på én gang. Skal Gud være allmektig kan han ikke ha noen likeverdig rival. På lignende måte kan vi også liste opp andre egenskaper ved Gud og slik se hvordan de i seg selv utelukker at det kan finnes noen andre.

– Når det er sagt, finnes det likevel mange guder i verden. Mange religioner har haugevis av guder. Også Bibelen forutsetter slike guder – tenk bare på budet «Du skal ikke ha andre guder enn meg». Noen steder i Bibelen tales det om disse gudene som om de bare er tomme skyggebilder (Sal 115:3-8) og at Herren alene er Gud (Jes 45:5-7).

– Hva skal vi så si om disse gudene? Finnes de eller finnes de ikke? Bibelens eget svar er at de finnes, eller rettere sagt, at det er reelle krefter som står bak disse gudene. Og mennesker kan tro på dem og tilbe dem. Men da er det ikke noen gud som Herren de tilber, men snarere åndsmakter som er Guds motstykke (1 Kor 10:19-20). Dermed blir svaret todelt. Det finnes makter som kommer til syne i det Bibelen kaller «avguder», men disse er som tomhet og luft å regne sammenlignet med Herren.

– Hva skal vi tenke om muslimenes Allah da?

– Når muslimene ber til Allah (et ord som betyr «gud»), tror jeg de dypest sett forsøker å henvende seg til Herren. De har en forståelse av at Allah er skaper, allmektig og så videre, altså mye av det samme som vi sier om Herren.

– Likevel vil jeg ikke si at Herren og Allah er den samme. De har ikke fått se den sanne Gud. For vi kan ikke snakke om Herren vår Gud uten at vi samtidig snakker om Gud som den treenige. Så selv om en kristen og en muslim kan si mye likt om den guden de tilber, er forskjellen likevel svært stor. Jesus er det sanne avglansen og avbildet av Guds herlighet og vesen (Heb 1:3) og om vi snakker om Gud uten at vi også snakker om Sønnen og Ånden, så snakker vi ikke om den samme Gud.

– Det finnes mange religioner i verden hvor man finner en forståelse av en skapergud som står over alt og alle. Jeg tror alle disse gudsbildene dypest sett viser at mennesket dypt inne vet at vi er skapt av Gud og at dette forholdet er ødelagt.

John Olav Selstø

Spørsmål og svar

Lurer du på noe? Flere Spørsmål & Svar finner du under iLivet og Spørsmål og Svar.

Har du et spørsmål du lurer på, kan du sende det til iTro@nlm.no.