Misjonsbefalingen handler om å befolke himmelen

Misjonsbefalingen handler om å befolke himmelen

Evangeliet må ut til alle verdens folkeslag.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

En natt for lenge siden lå jeg på ryggen og så opp på himmelen. Det var mørkt, men alle stjernene på himmelen skinte klart. Jeg prøvde å telle dem.

Utallige etterkommere

Jeg måtte gi opp. Det var rett og slett umulig. Kanskje var det ikke så rart jeg ikke klarte det, siden Melkeveien består av mellom 100 og 400 milliarder stjerner.

For mange tusen år siden sa Gud til Abraham at han måtte prøve å telle stjernene. Abraham konkluderte slik som jeg: det er umulig.

«Du skal få like mange etterkommere som det er stjerner på himmelen», sa Gud til ham.

Et mirakel

Jeg vet ikke hvordan Abraham reagerte på løftet. Kona hans, Sara, begynte å le da hun hørte det. Fordi Sara ikke kunne få barn, var Guds løfte egentlig umulig.

Likevel fikk Sara et barn. Han het Isak. Også Isak fikk samme beskjed som Abraham. «Din slekt skal bli utrolig stor, og den skal være til velsignelse for hele verden». Jakob, en av Isaks sønner, fikk også samme beskjed som sin far og bestefar; «slekten din skal bli stor og den skal velsigne hele verden».

Abraham er stamfar til både jødene og araberne. Og stamfar til Jesus. Og gjennom Jesus er også vi kristne blitt en del av Abrahams slekt – selv om vi ikke er hverken jøder eller arabere.

Johannes’ åpenbaring

For to tusen år siden ble disippelen Johannes tatt til fange av romerne. Han var da blitt en gammel mann, og faktisk den eneste av disiplene som ikke hadde blitt drept for sin tro.

Som fange i en slags konsentrasjonsleir på øya Patmos utenfor Hellas, fikk han mange ulike åpenbaringer om endetiden og himmelen.

Ett av synene handler om himmelen.

Alle nasjoner og stammer priste Jesus

I denne åpenbaringen kunne Johannes se Jesu trone. Foran Jesu trone stod det mange, mange mennesker. «… en skare så stor at ingen kunne telle den», skriver han.

Kanskje gjorde Johannes det samme som jeg gjorde som barn? Nemlig å telle? Og slik som meg, så måtte han gi opp? Det var rett og slett for mange.

Likevel forsøker Johannes å beskrive menneskemengden; den bestod av mennesker «… av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål.» (Åp 7,9). Menneskene stod foran Lammets trone og priste Jesus.

Alle folkeslag i himmelen

I åpenbaringen så Johannes at Abrahams løfte gikk i oppfyllelse. Abrahams etterkommere skulle bli så mange at de ikke kunne telles.

Dette ser Johannes. I tillegg består den av representanter av alle nasjonaliteter og stammer, alle folkeslag og språk.

Alle folkeslag skal være representert i himmelen. Det må bety at misjonsbefalingen i Matteus 28,19 først må oppfylles: «…gjør alle folkeslag til disipler!»

Misjonsbefalingen handler om å befolke himmelen – også av mennesker som bor i verden hvor det ikke finnes en eneste kirke, kristen eller misjonær. Slik handler misjon også om å oppfylle Guds løfte til Abraham.

Lightstock

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.