På søndag fikk jeg en ekte forsmak av himmelen

På søndag fikk jeg en ekte forsmak av himmelen

Midt blant folk jeg ikke kjente og ikke kunne språket til, ga det kristne fellesskapet meg likevel en himmelsk opplevelse

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre. 

Når vi hører noen snakke om noe «himmelsk» eller «en forsmak på himmelen», handler det ofte om noe som har med nytelse å gjøre.

Noe godt, mektig eller stort som man føler det ikke går an å beskrive med ord og uttrykk fra denne verden.

Jeg hadde selv en himmelsk opplevelse nå på søndag. Ikke helt på den måten jeg nettopp beskrev, men likevel fullt ut himmelsk. Jeg tror rett og slett jeg fikk en liten forsmak av himmelen.

Akkurat nå er jeg i et land der jeg knapt kjenner noen, der de snakker et språk jeg kan sånn ca fire ord på og der kulturen er veldig annerledes fra den jeg er vant til hjemmefra.

Min himmelske opplevelse på søndag

Jeg hadde blitt invitert med på en «hemmelig» gudstjeneste, altså en gudstjeneste som ble holdt i skjul, siden folk som har konvertert til kristen tro risikerer å bli forfulgt i dette landet.

Gjennom gudstjenesten skjønte jeg ikke ett ord (med unntak av noe jeg mente hørtes ut som «Jesus») og jeg kjente ingen som var der inne (med unntak av han som hadde invitert meg med). 

I denne situasjonen, der jeg etter de aller fleste målestokker var tidenes outsider, kjente jeg meg likevel som en insider.

Vi hadde noe til felles, til tross for alt som var forskjellig. Vi hadde gitt livene våre til Jesus, og tatt imot frelsen han har gitt oss. Dermed var vi søsken i Kristus, som det heter i Bibelen, selv om vi ikke kjente hverandre fra før og hadde lite annet til felles.

Og jeg tror dette vi hadde felles var noe de også tenkte mer på enn alt som var annerledes.

Slik vil det også være i himmelen

Og det var her jeg kjente på denne forsmaken av himmel, slik det blir beskrevet i Johannes’ åpenbaring i Bibelen, der Jesus viser Johannes et syn av hvordan det vil bli i himmelen:

«Deretter så jeg en skare så stor at ingen kunne telle den, av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål. De sto foran tronen og Lammet, kledd i hvite kapper, med palmegreiner i hendene.
Og de ropte med høy røst:
Seieren kommer fra vår Gud,
han som sitter på tronen, og fra Lammet.» (Åp 7,9-10)

For i himmelen tror jeg det vil være litt på samme måte, fullt av folk jeg stort sett ikke kjente fra før, men der vi har det til felles: Vi tilhører Jesus.

DALL·E / Nils Kåre Bøe

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.