Jeg vil leve et liv avhengig av Gud

Jeg vil leve et liv avhengig av Gud

Gud er ikke avhengig av oss, men vi er avhengige av Han for at vi skal få et evig liv med Han.

Som kristne har vi et ønske om at alt vi gjør i livet skal speile det vi tror på, at troen på Gud skal påvirke alle sider ved livet vårt.

Mennesker totalt avhengige av Gud

I Bibelen kan vi lese flere steder om mennesker som stoler på Gud og som er avhengig av at Gud er sann, for at ikke situasjonen de står i skal få alvorlige konsekvenser.

Ett av menneskene vi møter i en slik situasjon, er Moses. Moses fører Israelittene på flukt fra slaveri i Egypt. Når Egypterne begynner å jakte Israelittene, griper Gud inn.

Da rakte Moses hånden ut over havet, og Herren drev havet bort med en sterk østavind som blåste hele natten, så havet ble til tørt land. Vannet ble kløvd, og israelittene gikk tørrskodd tvers igjennom havet. Vannet sto som en mur til høyre og venstre for dem. (2 Mos 14,21-22)

Moses var avhengig av at det Gud fortalte han var sant. Hvis ikke hadde hele Israelsfolket vært i livsfare.

Dette er ett av mange eksempler fra Bibelen hvor mennesker er hundre prosent avhengige av å følge og stole på det Gud har sagt, men hvordan kan vi i dag gjøre oss avhengige av Gud?

Avhengige i dag

Jeg kan ikke si at jeg har fått noen slike ekstreme møter med Gud om hva jeg skal gjøre i livet mitt, og i den verden vi lever i, så er det ofte vanskelig å sette Gud fremst i alt vi gjør.

Gud er ikke avhengig av oss, men vi er avhengige av Han for at vi skal få et evig liv med Han.

Vi lar oss distrahere av alt annet som skjer og Gud kommer deretter, også det han kanskje prøver å si oss.

Men jeg er ikke avhengig av at noe menneske vitner om meg. Dette sier jeg for at dere skal bli frelst. (Joh 5,34)

Gud er ikke avhengig av oss, men vi er avhengige av Han for at vi skal få et evig liv med Han. Det finnes ingen fasit på hvordan vi kan gjøre oss avhengige av Gud, og det vil se ulikt ut fra person til person, men en fin start er å søke han.

En start vil være å søke Han

Be om at Gud skal være til stede i hele livet ditt, og jobb med å huske og ta han med i alt du gjør.

Det kan se så ulikt ut; møt folk med et smil, still deg spørsmålet «Hva ville Jesus ha gjort her?», be over situasjonen og på den måten kan Gud få plass i hverdagen og livet ditt.

Vær modige og sterke! Vær ikke redde og la dere ikke skremme av dem! For Herren din Gud går selv med deg. Han svikter deg ikke og forlater deg ikke. (5 Mos 31,6)

Lightstock