Bli med til Vest-Afrika

Bli med til Vest-Afrika

Få et inntrykk av hverdagen som møter misjonærene i Mali og Elfenbenskysten i den første filmen om årets Siembra-prosjekt.

Siembra

Siembra er NLM Ungs misjonsprosjekt for ungdom. I 2012/13 skal vi i Siembra samle inn penger til Vest-Afrika, nærmere bestemt til arbeidet NLM driver i Mali og Elfenbenskysten.

Du kan for  eksempel bli med på Siembra-prosjektet som fast giver.

Vi har tidligere skrevet om atMali og Elfenbenskysten er Siembra-land det neste skoleåret. Det er misjonsarbeidet her vi samler inn penger til.

I denne filmen  får du et lite innblikk i hvordan det er i Vest-Afrika, og dermed noen glimt fra hverdagen til misjonærene våre, som vi er med å støtte gjennom Siembra-prosjektet.