– Vi som er kristne er kalt til å hjelpe de svakeste i samfunnet

– Vi som er kristne er kalt til å hjelpe de svakeste i samfunnet

Siembra-general Gjermund forteller om sitt besøk på Tuna Laras, et rehabiliteringssenter for psykisk syke som NLM er med å støtte i Indonesia.

Siembra

Siembra er NLM og NLM ung sitt misjonsprosjekt for ungdom.

Bli fast giver, gi en enkeltgave eller tips ungdomslaget ditt om å ha Siembra som sitt misjonsprosjekt. Din gave er viktig! Ta kontakt med info@nlm.no for mer informasjon.

Utdanning er hovedfokuset til Siembra, som er NLM ung sin givertjeneste for ungdom. Utdanning er mye mer enn bare undervisning, det handler om å gjøre ting i praksis, fordi det er da man lærer. Utdanning er utrustning, og utrustning skjer på Tuna Luras, et rehabiliteringssenter for psykisk syke i Indonesia som NLM er med og støtte .

Psykisk sykdom

Det å være psykisk syk i Indonesia er det knyttet stor skam til. Når vi kom ned til Indonesia og fikk høre om hvordan situasjonen var for dem med sinnslidelser, ble vi paffe. Mange av de som er psykisk syke blir utstøtt fra familiene sine, noen blir plassert i et bur i bakgården. Andre blir satt på gaten.

Det er lite arbeid i Indonesia blant disse menneskene, men en av plassene det skjer er Tuna Laras. Her handler det om å gi disse menneskene muligheter til å vokse og utvikle seg som mennesker. NLM støtter et lokalt team, som hver uke tar turen opp for å bidra med ulike aktiviteter.

Kommunikasjon og læring

Teamet som NLM støtter, hjelper disse menneskene med å kommunisere med andre folk i samfunnet. En av måtene de gjør det på, er å følge de til markedet. Her får de mulighet til å snakke med folk, og kommunisere gjennom kjøp og salg av varer. Når en ser gleden i ansiktene deres, så vet en at det betyr mye for dem. De smilene glemmer man ikke.

Når beboerne på Tuna Laras  har handlet på markedet, kommer de tilbake til senteret for å lage mat. Dette er også noe som de blir lært opp til. Etter at de har laget maten skal de så selge den til inntekt for seg selv, noe som gir tydelig glede og mening. På denne måte får de kjenne på å stå på egne ben, og det er med på å gi de menneskeverdet tilbake. På Tuna Laras får vi være med på å gi mennesker mulighet til å være mennesker!

Kalt til å hjelpe de svake

Det kan virke motløst å jobbe i slike prosjekter som dette, for hvor skal man begynne? Men man kan ikke lene seg tilbake av den grunn!

Vi som kristne er kalt til å hjelpe de svake, de minste i samfunnet. Her er det fortsatt store behov i Indonesia! Kanskje skal du en dag reise ut? «Be derfor høstens Herre om å sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans» (Luk 10,2). Tør du å be den bønnen? NB: Gud kan finne på å sende deg!

Even Kleppa

Siembra

Siembra er NLM og NLM ung sitt misjonsprosjekt for ungdom.

Bli fast giver, gi en enkeltgave eller tips ungdomslaget ditt om å ha Siembra som sitt misjonsprosjekt. Din gave er viktig! Ta kontakt med info@nlm.no for mer informasjon.