– Vi vil sende misjonærer, se livskraftige kirker, gå til de minst nådde og drive diakoni

– Vi vil sende misjonærer, se livskraftige kirker, gå til de minst nådde og drive diakoni

Hans Arne Sanna forteller hva som er viktig for Misjonssambandets misjonsarbeid framover.

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.

Noe av det mest inspirerende i mitt liv er å få følge tett den jobben Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) sine misjonærer gjør i Sør-Amerika, Afrika og Asia.

Arbeidet er svært variert og ser veldig ulikt ut i de forskjellige landene, men målet er det samme: Verden for Kristus.

Derfor har NLM 4 grunnpilarer vi følger i vårt arbeid.

 

1. Vi vil sende misjonærer

I en verden som stadig er i endring finner vi stadig nye arbeidsformer, som f.eks. ny kommunikasjonsteknologi.

Men, den viktigste ressursen i misjon er mennesker. Ingen ting kan erstatte møtet ansikt til ansikt. Derfor vil vi sende misjonærer.

2. Vi vil se livskraftige kirker

Gjennom vår historie har vi fått være med å se at kirker har blitt plantet og fått vokse opp til å bli livskraftige kirker, som vi i dag støtter med f.eks. teologisk utdannelse.

I mange av områdene vi i dag arbeider er det få og små kirker, og vår bønn er at vi kan bidra til at kirker blir plantet og vokser.

3. Vi vil gå til de minst nådde

Når dere leser katalogen vil dere se at vi ikke alltid kan være konkrete om akkurat hvor vi jobber.

Det er dessverre prisen vi som fellesskap må betale for at NLM skal være tro mot sin historie og kall. Vi vil gå ditt hvor det er få eller ingen kristne.

4. Vi vil drive diakoni

Jesus så mennesker i nød og hans handlinger gir vårt arbeid et forbilde og en egenverdi. Slikt diakonale arbeid finnes det veldig mange eksempler på i arbeidet NLMs misjonærer er med på.

 

Disse 4 grunnpilarene bærer arbeidet vårt med å nå Verden for Kristus.

 

Torgeir Henden

Misjon

«Misjon» er spalten der du blant annet kan lese om hva misjon er, og om de kristnes ansvar for å gi evangeliet om Jesus videre til andre.