7 ting Jesu død og oppstandelse betyr for oss

7 ting Jesu død og oppstandelse betyr for oss

Jesu død og oppstandelse er historiens store vendepunkt.

Påskens store budskap om Jesu død og oppstandelse er historiens store vendepunkt. Hva innebærer dette for oss? Hva sier Bibelen?

Svært mye kan naturligvis sies om saken og vi får ikke med alt i en kort artikkel. Men la oss ta med oss noen viktige punkter:

1. Jesu død viser oss Guds kjærlighet.

Gud valgte å gi seg selv i døden for vår skyld. Bibelen sier at han døde for oss mens vi ennå var Guds fiender (Rom 5,10).

Jesus kunne steget ned fra korset, han kunne bedt Herren om å sende titusenvis av engler til å befri ham. Men han valgte å begrense sin allmakt.

Vi kan derfor driste oss til å si at Jesu kjærlighet begrenser hans allmakt. Hans kjærlighet gjorde at han valgte å bli hengende på korset.

2. Jesu død viser oss Guds hellighet.

På korset ble Jesus rammet av Guds dom og vrede over synden. Jesus ble straffet for vår synd (Jes 53,5). Tanken om straff for synd finner vi mange steder i Bibelen: «Syndens lønn er døden» (Rom 6,23).

Ved å bli forlatt av Gud og deretter å dø, tok Jesus på seg syndens straff og dommen over synden.

3. Jesu blod renser oss fra synd og urenhet.

Tanken bak er at synd skitner til og gjør oss urene, slik at vi ikke kan være nær Gud. Jesu blod er «vaskemiddelet» som vasker vekk skitten og urenheten.

4. Jesu død er en betaling av vår gjeld.

Synd gjør oss skyldige overfor Gud. Jesus utslettet skyldbrevet da han døde (Kol 2,14) og han er løsepengen som setter oss fri fra slaveri (Mark 10,45).

5. Jesu oppstandelse viser at han er sterkere enn døden.

Ved Jesu sår blir vi helbredet fra syndens og dødens sykdom. (Jes 53,5; 2 Pet 2,24).

Syndens dødelige giftbrodd er brutt, og ved oppstandelsen fra de døde beviste Jesus en gang for alle at han er sterkere enn døden. Døden var ikke i stand til å holde Jesus fast (Apg 2,24).

6. Ved Jesu død oppfylles Guds lov

Ved å dø oppfyller Jesus Guds lov helt fullkomment for vår skyld og i vårt sted, fordi han ved å dø for sine fiender viser den dypeste nestekjærligheten som kan tenkes (Joh 15,13).

7. Jesu oppstandelse viser at vår oppstandelse er noe ekte,

Bibelen lærer oss at Jesu oppstandelse er en førstegrøde, en første smakebit på hvordan ditt og mitt håp ser ut (1 Kor 15,20). Han stod opp som et menneske med en kropp.

Det lærer oss at vår oppstandelse ikke er noe svevende greier, men en ekte, fysisk oppstandelse.

Mer om Jesu død og oppstandelse i Bibelen

Dette var noen viktige punkter. Flere ting kunne vært sagt. Slå opp i Bibelen og les alt som sies om Jesu død og oppstandelse. Legg merke til hvor viktig det er og hvordan det gjennomsyrer hele Det nye testamentet.