Et udiskutabelt budskap

Et udiskutabelt budskap

Ordet "evangelium" betyr mer enn "godt nytt".

Serie

I denne serien tar vi opp ulike sider ved evangelisering.

Dette er et av de største og mest betydningsfulle spørsmålene man kan lure på: Hva er Guds budskap til mennesker?

Her snakker vi altså om selveste Gud, the univserseboss himself. Og hva det er han vil med oss. Kan det finnes noe viktigere?

Da vil jeg først avlive en myte om hva ordet «evangeliet» betyr.

Hvis du skulle oppsummert betydningen av det ordet, hva ville du svart? «Godt nytt», vil de fleste si. Dette er rett og slett feil, eller i det minste en grov underkjennelse av dybden i ordets betydning.

Romersk tankegods

Selve begrepet kommer fra det romerske keiserriket og er et juridisk begrep. Dersom keiseren bestemte noe, så var det et «evangelium». Det var rett og slett et udiskutabelt budskap fra den øverste makten.

Dersom en familie skulle drepes og keiseren hadde bestemt det, var det et evangelium. Dersom et land skulle hjelpes med nye veier, var det et evangelium.

Evangelium: Et udiskutabelt budskap som må adlydes og som kommer fra Herrenes Herre.

Det er helt rett at man kan dele opp det greske ordet og få ordene «godt» og «budskap». Du kan gjøre det samme med ordet «pakkeløsning». Dette ordet har ingenting med hverken pakker eller gjenstander som løsner å gjøre, selv om det er det man får når man deler det opp.

Derfor er det viktig å se på betydningen for de daværende brukerne av ordet «evangelium»: Et udiskutabelt budskap som må adlydes og som kommer fra Herrenes Herre. Det er derfor de kristne fikk så store problemer med romerne. Fordi de hadde et «nytt evangelium», fra en annen Herre.

Gud i sentrum

Kort oppsummert: Guds budskap, evangeliet, er a message from God whether you like it or not.

Men det som gjør det hele til et fantastisk godt budskap er at Gud er en god Gud! Han trengte ikke å være det, han kunne brydd seg mindre, han kunne latt være å holde på med oss mennesker, for han har ingen behov. Men det er altså Gud som er i sentrum.

For et evangelium som kun handler om hvordan vi mennesker skal få det bra for alltid i himmelen er også en fallgruve som lever godt i våre menigheter.

Det humanistiske evangeliet er noe annet enn det teistiske, der Gud er i sentrum. Vi er nemlig skapt for Gud og ikke omvendt.

Selveste budskapet handler altså ikke om å karre folk i evig salighet, men om hvordan Gud kan få den æren han mistet idet de første menneskene sølte til Guds bilde i seg selv.

Korrupte samfunn

Land som har fått et evangelium som opphøyer de evige konsekvensene til hovedinnholdet i Guds budskap sliter med korrupsjon, nedbrutte samfunn, egoistiske ledere og får rett og slett ikke hverken familiene eller byene til å fungere på en god måte.

Noe av den mest evangeliserte delen av verden ligger sør for Sahara. Men der finner vi også noen av de mest tragiske historiene om land som har alt, men ikke fungerer.

Ser vi på de 20 lykkeligste land ifølge FNs undersøkelse i 2017, har alle én bok sitt hovedbudskap om livet på jorden til felles: Bibelen.

Evangeliet om Guds rike

Guds budskap handler altså om evangeliet om Guds rike.

Hva er så Guds rike?

Da jeg lagde en oversettelse fra gresk til norsk av Lukasevangeliet (som heter Introbibelen) fant jeg svaret på dette: Guds rike er der Gud regjerer. I himmelen som på jorden. Og der Gud regjerer, blir ting gjort på Guds måte, etter Guds vilje. Og det funker.

Evangeliet er Guds udiskutable budskap om hvordan Guds vilje kan skje. Dette gjelder inne i oss og rundt oss. Det gjelder nå og i all fremtid. Med Gud og hans vesen og vilje i sentrum.

Serie

I denne serien tar vi opp ulike sider ved evangelisering.