Jesus Kristus, Guds frelsesplan

Jesus Kristus, Guds frelsesplan

Sann Gud og sant menneske, unnfanget ved Den Hellige Ånd, født av en jomfru, vår stedfortreder. Vi skal snakke om Jesus.

Minitroslære

Dette er den femte av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Neste uke: Jesu frelsesverk

Jesus Kristus, eksisterte som Guds Sønn før han ble menneske. Han har alltid vært en del av treenigheten, alltid vært Faderens sønn, han er evig. Jesus er slik som Faderen i form av egenskaper og gudommelig vesen. Han går ut fra Faderen, sendes av Faderen og er av Faderen.

Sann Gud

Jesus er sann Gud. Han omtaler seg selv som Gud når han kaller seg selv “Jeg er” (se 2 Mos 3:14), han ble tilbedt som Gud og folk kom til ham for å bli helbredet — noe bare Gud kan gjøre, og han gav tilgivelse for synd — noe bare Gud kan gjøre.

Sant menneske

Jesus er også sant menneske. Han ble et virkelig menneske da han ble født av jomfru Maria. Siden arvesynden som kom med Adam og syndefallet, kun forståes riktig hvis han faktisk levde, må vi også forstå Jesus som et faktisk menneske som ble født inn i verden. Han ble unnfanget ved Den Hellige Ånd og født av jomfru Maria. Siden Maria var jomfru, ble det et brudd i slektsrekken med arvesynd, dermed kan vi si at Jesus var uten synd. Et syndfritt menneske som kunne oppfylle Guds lov i stedet for oss. Et menneske, men også en Gud

Læren om frelsen er viktig for å forstå hvorfor og hvordan forholdet mellom mennesker og Gud kan gjenopprettes etter syndefallet.

Frelse er et ord som også blir brukt om andre ting i Bibelen. F.eks. når det kommer til Israelsfolket sin utfrielse fra Egypt. Da frelste Gud dem fra egypterne. Eller om enkeltpersoner som blir frelst fra sykdom eller forfølgelse, eller at disiplene ble frelst fra stormen på Genesaretsjøen. Det handler om å bli utfridd fra nød.

Frelsen med stor f

Men når vi snakker om Frelsen med stor f, så mener vi det å bli befridd fra Guds dom over synden. Det er her Jesus kommer inn. Han kom ikke for å frelse oss fra alt mulig — sykdom, forfølgelse eller katastrofer, men fra Guds dom. Og siden Jesus er Gud, kom han egentlig for å frelse oss fra sin egen dom. Dette er en frelse som vi alle trenger.

«Gud valgte sin egen sønn til å være menneskenes stedfortreder.»

Navnet Jesus betyr faktisk “frelser / han som Gud frelser ved”. Denne frelsen som Gud har fullført gjennom Jesus er fullkommen, og Gud vil at alle mennesker skal få del i den (1 Tim 2:4).

Gud valgte sin egen sønn til å være menneskenes stedfortreder. Jesus ble valgt til å representere alle mennesker foran Gud, noe som gjorde ham ansvarlig for all synd, og som gjorde at han ble møtt med Guds dom og straff for alle våre synder. Mennesket kom inn under Guds dom ved én mann, Adam, og på samme måte skulle mennesket frelses ved én mann, Jesus. De som tror på Jesus, blir frikjent fra Guds dom og følgene av den. Dette skal vi se mer på neste uke.

Minitroslære

Dette er den femte av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Neste uke: Jesu frelsesverk