Mitt favorittbibelvers

Mitt favorittbibelvers

11 elever fra NLMs videregående skoler har delt sitt favorittbibelvers med oss i #detverset.

#detverset

I denne serien har forskjellige folk skrevet om deres favorittbibelvers.

Her er 11 NLM-VGS-elevers favorittbibelvers.

iTro har mange ganger spurt forskjellige kristne om hva deres favorittbibelvers er i serien #detverset. Der har de skrevet litt om verset, og hvorfor det er viktig for dem. I forbindelse med iTro-magasinet 2015 har vi spurt en elev fra hver av NLMs videregåendeskoler om deres favorittbibelvers.

 

Elvida Skare, Nordborg VGSElvida Skare

«For jeg vet hvilke tanker jeg har med dere, sier Herren, fredstanker og ikke ulykkestanker. Jeg vil gi dere fremtid og håp.»  Jer 29,11

Anna Lilleås, Kongshaug Musikkgymnas

Anna Lilleås

 

“Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde måltid, jeg med ham og han med meg.” Åp 3,20

 

STEINAR ANDREAS BREISTEIN ERIKSEN, HANS NIELSEN HAUGE VGS

Steinar Andreas Breistein Eriksen

“Velsignet er den mann som stoler på Herren og setter sin lit til ham. Han er lik et tre som er plantet ved vann og strekker røttene mot bekken. Det frykter ikke når heten kommer, men står der med løvet grønt. Det sturer ikke i tørketider og holder ikke opp med å bære frukt.” Jer 17,7–8

 

SOLVEIG ASKELAND, LUNDENESET VGSSolveig Askeland

“Dere skal søke meg, og dere skal finne meg når dere søke meg av hele deres hjerte.”
Jer 29,13 (i tillegg: Matt 6,34 og Matt 11,28)

 

 

JOSEFINE NORDAUNE GARNES (VAL VGS)Josefine Nordaune Garnes

“Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skal jeg frykte? Herren er mitt livs styrke. Hvem skal jeg være redd for?” Sal 27,1

 

 

KARSTEN TOLLHEIM, SYGNA VGSKarsten Tollheim

“Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Men om noen synder har vi en talsmann hos far, Jesus Kristus Den rettferdige. Han er en soning for våre synder, ja ikke bare våre, men for hele verdens.” 1 Joh 2:1–2

 

INGVAR MORK, TRYGGHEIM VGSIngvar Mork

“På samme måte kommer også Ånden oss til hjelp i vår svakhet. For vi vet ikke hva vi skal be om for å be rett, men Ånden selv går i forbønn for oss med sukk uten ord.” Rom 8,26

 

SARA SORTLAND, KVITSUND GYMNASSara Sortland

“Søk først Guds rike og Hans rettferdighet! Så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen! For dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage.” Matt 6,33–34

MADELEN NORDHAGEN, DROTTNINGBORG VGSMadelen Nordhagen

“Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile.” Matt 11,28 (i tillegg: Fil 4:13)

 

 

SUNNIVA KVEINÅ TONSTAD, KRISTEN VGS TRØNDELAG Sunniva Kveinå Tonstad

“Vet du det ikke, har du ikke hørt det? Herren er den evige Gud som skapte den vide jord. Han blir ikke trett eller utmattet, uransakelig er hans forstand. Han gir den trette kraft, og den som ingen krefter har, gir han stor styrke. Gutter kan bli trette og slitne, unge menn kan snuble og falle. Men de som venter på Herren, får ny kraft; de løfter vingene som ørnen, de løper og blir ikke utmattet, de går og blir ikke trette.” Jes 40,28–31

GUNNHILD BOGSTAD, VESTBORG

“Men Herren sa til meg: “Min nåde er nok for der, for krafta blir fullenda i veikskap”. Difor vil eg helst vera stolt av veikskapen min, så Kristi kraft kan bu i meg….. For når eg er veik, då er eg sterk.” 2 Kor 129 og 10b

 

#detverset

I denne serien har forskjellige folk skrevet om deres favorittbibelvers.

Her er 11 NLM-VGS-elevers favorittbibelvers.