Velkommen til UL

Velkommen til UL

UL-prosjektleder Christina Sjaastad gleder seg til å se deg på UL!

Tema

Tema for iTro i juli og på UL2015 er «Masker».

Christina Mathilde Sjaastad er prosjektleder for UL2015.

I fjor under UL hadde vi besøk av en fantastisk kunstner som, live fra scenen, malte et bilde. Det var noen trær. Fugler. Golgata. En storm. Bildet ble mørkere og mørkere. Kunstneren stoppet opp, og snudde bildet opp-ned. Det gikk et «woooow» gjennom hele salen. Like for øynene våre ble kaoset på et øyeblikk forvandlet til et maleri av Jesu ansikt.

Vi har alle masker i vår hverdag. Det er en naturlig del av livet. Vi prøver å vise hvem vi er til andre og tar ulike roller i ulike set- tinger. Samtidig sier Bibelen at vi er skapt i Guds bilde – vi skal ligne på Jesus. Bruker man tid med Bibelen og Gud, vil man finne svar på spørsmål som «Hva ville Jesus gjort hvis han kom som meg til jorda? Om han ble født inn i min familie, med mine egenskaper og vokste opp med mine venner?» Da vil man nærme seg hva det vil si å ha på seg Jesu maske – at folk som møter deg, også får et møte med Jesus.

«Maskeløs»

Jeg håper at du som deltaker vil oppleve UL som et trygt og godt sted å være «maskeløs» foran Gud slik at han kan virke i deg og gjennom deg. Jeg håper du vil bli utfordret og at du får visdom som kan hjelpe deg å møte medgang og motgang. Og på samme måte som kunstneren snudde et kaotisk mørke til Jesu ansikt, håper jeg at UL kan inspirere deg til å møte verdens mørke med vitnesbyrdet om livets lys Jesus.

BE FOR UL

–  Be for alle deltakerne som kommer på UL, at de må få et møte med Jesus.

–  Be for alle ledere og funksjonærer, at de må få peke på Jesus.

–  Be for talere og seminarholdere, at de må få visdom og frimodighet.

–  Be om at Jesus må være i sentrum av alt som skjer på UL!

På vegne av UL-staben, styringsgruppa, komitéledere og koordinatorer, 

Christina Mathilde Sjaastad Prosjektleder for UL 2015

Tema

Tema for iTro i juli og på UL2015 er «Masker».

Christina Mathilde Sjaastad er prosjektleder for UL2015.