Skaperverket

Skaperverket

I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden.

Minitroslære

Dette er den andre av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Neste uke: Mennesket skapt i Guds bilde

Bibelen lærer at Gud er den som står bak som skaper av jorden. “Faderen”, omtales ofte som Skaperen. Skaperen av himmel og jord, av alt synlig og usynlig.

Bak skaperverket står en evig Gud. Det vil ikke si at skaperverket er evig. Skaperverket har en begynnelse. For Bibelen lærer oss at Gud skapte det av intet (Heb 11:3). Til og med Himmelen er en del av dette skaperverket. Så før Gud skapte himmel og jord fantes bare Gud.

«Alt Gud skaper, skaper han altså ved sitt ord.»

Gud nevnte ved navn det som han ville skape, og det ble som han sa. Alt Gud skaper, skaper han altså ved sitt ord. Dette er viktig, fordi Gud skaper også troen, og et nytt liv i mennesker ved sitt Ord. Jesus omtales ofte som Ordet, og det er ikke tilfeldig. For Gud skapte ved sin Sønn, ved Ordet.

På den ene side lærer Bibelen at Gud formet mennesket av jord – altså av noe som allerede var skapt, og mennesket er derfor en del av det skapte. Samtidig gir Gud mennesket sjel og ånd (som også er skapt av Gud), noe som gjør at mennesket står over alle andre skapninger på jorden, og mennesket er høyt elsket av Gud.

«Gjennom skaperverket kan vi forstå at det finnes en Gud som står bak»

Dette skaperverket var opprinnelig godt, dette fordi det var skapt av Gud. (Hvor ondskapen kom fra, skal vi se mer på senere.) Gjennom skaperverket gjør Gud seg til kjenne, ved natt og dag, ved regn og sol. Gjennom skaperverket kan vi forstå at det finnes en Gud som står bak, en som styrer og er skaper av alle ting.

Skaperverket ble etter Guds vilje bundet av tid og rom, og Han la ned en regelmessighet og orden i skaperverket. Dette kan vi mennesker, til en viss grad, forstå: naturlover og fysiske lover. Det betyr likevel ikke at vi kan forstå alt, fullt ut, men innenfor visse grenser kan vi forstå noe.

«Gud og skaperverket er to forskjellige ting»

F.eks. er det umulig å forstå dette med evigheten. Vi forstår hva det betyr, men ikke hvordan det kan gå an, dette er fordi vi tenker innenfor den orden som Gud har lagt ned i skaperverket – hvor ingenting er evig.

Gud og skaperverket er to forskjellige ting og må holdes fra hverandre. Det betyr at skaperverket, eller deler av det, ikke kan behandles som guddommelig. Dette betyr ikke at Gud ikke er nærværende. Gud er nær i den minste organisme, og i hele universet. Gud “bærer alle ting ved sin krafts ord” (Heb 1:3; Apg 17:26), og Han holder verden i gang ved å fortsette å skape. Alt liv som blir til i løpet av historien, alt som fødes, alt som reproduseres, er å se som skapt av Gud.

«Han har ikke fjernet seg fra den virkeligheten han har skapt»

Gud holder verden oppe ved å la naturen gå sin gang. Han lar mennesker overleve fra generasjon til generasjon. Han har ikke fjernet seg fra den virkeligheten han har skapt. Han er nærværende og han styrer den, og han lar naturlovene skje i samsvar med den orden han har lagt ned i skaperverket. Det betyr samtidig ikke at han ikke kan gripe inn og gjøre under. Gud kan gjøre under, altså, han kan foreta en handling som bryter med den regelmessighet og orden som skaperverket er under.

Minitroslære

Dette er den andre av fjorten artikler i en serie om kristen troslære.

Neste uke: Mennesket skapt i Guds bilde