Utvikling – avvikling: “Endetid” betyr på godt norsk tiden like før slutten. Slutten på hva?

Utvikling – avvikling: “Endetid” betyr på godt norsk tiden like før slutten. Slutten på hva?

Slutten på verden! Hele den verden vi kjenner går mot sin slutt. Utviklingen går mot avvikling.

Serie

Denne månedens serie er «Endetiden».

Alt skal avvikles. Norge skal møte sin slutt, hjemstedet mitt skal det, kristne organisasjoner, kirken og hver enkelt av oss. Jeg skal også møte slutten.

Skal jeg nedlegges?

Vi kan prøve å flykte fra det. “Når en av oss dør”, sa kona til mannen, “da skal jeg flytte opp i andre etasje”. Slik skyver vi fra oss tanken på at det er jeg som skal en dag skal “avvikles”, skal “nedlegges”, skal dø – hvis ikke jeg skal leve når Jesus kommer tilbake.

Endetid betyr at Gud skal holde dom. Når Jesus kommer tilbake, da kommer han ikke svak på et esel.

Da skal han komme som kongenes konge. Han skal ri på en hvit hest og hele himmelen skal følge ham, Joh Åp 19,11-16.

Unormale forhold

Så har Bibelen mye å si om hvordan tiden før slutten skal være. Det blir høyst unormale tider. Naturen skal ikke være til å kjenne igjen. Bibelen varsler voldsomme jordskjelv, solen skal bli blek og svak, ander ganger så voldsom at den stikker menneskene.

Stjerner skal falle fra himmelen, ferskvann blir giftig og havvann blir til blod, Matt 24; Joh Åp 16.

Hele verden skal oppføre seg som en fødende kvinne med voldsomme veer eller rier.

Det blir trangt å leve som en kristen i «trengslene». Men samtidig Bibelen kaller dette for “tegn”, altså skilt eller signaler som forteller om noe som kommer: Gud skal gripe inn. Det blir dom for de ufrelste, og frelse for Guds barn.

Hva med 666?

Den siste tiden før Jesus kommer tilbake blir spesielt vanskelig for de kristne. For Satan skal gjennom sitt “dyr”, kalt nettopp “Dyret” eller Antikrist, forfølge de kristne.

Han vil prøve å lure dem til å tilbe Satan. Bare de som tilber ham skal få et viktig merke som kalles “666”. Det trenger de for å kunne handle, Joh Åp 13.

Bibelen sier også at det skal skje noe helt spesielt med jødene på et bestemt tidspunkt i endetiden: De skal vende seg til Jesus som sin frelser. Faktisk står det at “hele Israel skal bli frelst”. Paulus kaller det for en hemmelighet, Rom 11,25-26.

Alt dette høres nokså skremmende ut. Og det er ramme alvor. Fortapelsen slutter aldri. Men det er en stor trøst for alle som i tide slipper Jesus til som sin frelser og sjef. Gud skal en dag gripe inn. Det onde skal ikke for alltid få fortsette.

Gud setter sluttstrek for ondskapen. Så skaper han en ny himmel og jord. Vi inviteres til å bli med.

Serie

Denne månedens serie er «Endetiden».