Tagget med: frykte Gud

Gudsfrykt

Skal vi gå rundt og være redd for Gud?
av Sverre Bøe