Å frykte og elske Gud

Å frykte og elske Gud

Å frykte Gud handler om å la Gud være Gud også i våre egne liv.

Tema

Tema på iTro i juni er «Elsket».

I Martin Luthers lille katekisme kan vi blant annet lese noen korte forklaringer til de ti bud. Hver av disse begynner med ordene: «Vi skal frykte og elske Gud, så vi…»

Gjennom århundrene er det hundretusener av mennesker som har lært seg disse forklaringene utenat. Men blant dagens kristne virker det som det har blitt ganske uvanlig å uttrykke seg på denne måten.

Å «frykte» Gud virker ganske enkelt ikke å være særlig vanlig i Vesten i dag. Det høres gammeldags ut – som et uttrykk for et gudsbilde som ikke passer for oss 2000-tallsmennesker.

Gud er hellig

Men jo mer jeg har lest i Bibelen, jo mer overbevist har jeg blitt om at selv vi som lever i dag trenger å bruke ord som «gudsfrykt» . Det er nemlig en sterk sammenheng mellom gudsfrykten og det Bibelen sier om Gud som hellig.

At Gud er hellig betyr at han er atskilt fra all det skapte. Gud er den som er radikalt annerledes, den som ikke trenger å tilpasse seg til noe annet av det han har skapt – men som alle mennesker er skapt for å tilbe og ære. Eller som man også kunne sagt det: som vi er laget til å frykte og elske.

Å frykte Gud handler ikke først og fremst om å være redd for ham. Det handler mer om å la Gud være Gud også i våre egne liv. Å ta konsekvensen av at han er den han er. Som det står i Ordspråkene:

«Den som vandrer i oppriktighet, frykter Herren. Men den som går krokveier, forakter ham.» (Ordsp 14,2).

Dette betyr ikke at vi må leve perfekt for å kunne vandre i gudsfrykt. Men det betyr at vi er kalt til i alt å gi vår Skaper rett. At vi for eksempel ber Gud om tilgivelse når vi gjør ting som vi vet går imot hans vilje.

Det beste for oss

Og så var det også dette med kjærligheten. «Hvis dere elsker meg, da holder dere mine bud,» sa Jesus (Joh 14,15). Å elske Gud er ikke først og fremst en følelse. I stedet handler det om å tro på og adlyde Jesus Kristus. Men heller ikke dette skal ses som en byrde Gud legger på oss. Det er en fantastisk invitasjon fra Herren selv!

Litt senere i samme tale sier Jesus:

«Hvis dere holder mine bud, da blir dere i min kjærlighet, likesom jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet.» (Joh 15,10).

Antagelig var det også dette som fikk Martin Luther til å innlede katekismen sin med en forklaring til de ti bud. Det er ingenting som kan være bedre for oss mennesker enn å frykte og elske den Gud som har skapt oss alle!

John Olav Selstø

Tema

Tema på iTro i juni er «Elsket».