3 sider ved budet om å ikke misbruke Guds navn

3 sider ved budet om å ikke misbruke Guds navn

Det handler om å representere Gud riktig.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Hellig».

Ett av de ti budene som inngår i pakten mellom Gud og hans folk handler om å ikke misbruke Guds navn.

Det står i 2 Mosebok 20,7:

«Du skal ikke misbruke Herren din Guds navn, for Herren frikjenner ikke den som misbruker hans navn.»

Hva betyr det egentlig å ikke misbruke Guds navn? Handler det kun om å ikke si *OMG eller ligger det en større mening bak dette budet?

Det er elementer ved dette budet som vi trenger å være bevisste på dersom vi ønsker å elske og ære Gud med livet vårt.

Her er 3 ulike sider ved budet om å ikke misbruke Guds navn:

Det gjelder både banning, profetiske budskap og hvordan vi lever som kristne.

1. Banning

Vi skal ikke misbruke Guds navn ved å redusere og forvri det til å bli et skjellsord.

Navnet Jesus er det mektigste navnet i himmel og på jord, og vi som følger ham skal ikke dra det ned i søla. Eller slenge det rundt på en lettvint og careless måte.

Det handler om å vise respekt for han som har frelst oss og ofret sitt liv for oss.

Det er noen som ikke vil at vi skal forstå kraften i dette navnet.

Andre banneord som handler om djevelen eller kroppsrelaterte ting henger ikke direkte sammen med dette budet (selv om det er stygt nok i seg selv).

Men at Jesu navn er et av de vanligste banneordene i store deler av verden er urovekkende. Det er noen som ikke vil at vi skal forstå kraften i dette navnet.

Desto viktigere er det at vi som følger Jesus løfter hans navn opp og tillegger det sin rette verdi.

2. Profetiske budskap

En annen måte å misbruke Guds navn på er om vi sier at vi taler i Guds navn når vi ikke har dekning for det.

Det kan gjelde profetiske budskap; ord fra Gud, bilder og så videre.

Da er det viktig at vi formulerer oss på en ydmyk måte, så vi ikke risikerer å manipulere de vi snakker med og feilrepresentere Gud.

Bruk heller formuleringer som «Jeg opplever at kanskje …» enn «Gud sier deg: …»

Så vurder profetiske budskap opp mot Bibelen, bruk sunn fornuft og vis ydmykhet når du deler profetiske ord med andre.

Vi skal alltid ha varsellampen på plass når noen hevder å tale til oss på vegne av Gud. Rett og slett fordi vi er mennesker og ikke alltid hører ting klart eller tolker dem riktig. I verste fall kan det lede til vranglære om Gud.

Så vurder profetiske budskap opp mot Bibelen, bruk sunn fornuft og vis ydmykhet når du deler profetiske ord med andre.

3. «Kristen»

En tredje måte å misbruke Guds navn på er om vi kaller oss «kristne», men ikke lever som om Gud er Herre over livet vårt.

Jesus sier:

«Dersom dere elsker meg, holder dere mine bud.» (Joh 14,15)

De som kaller seg selv for kristne, men har null intensjon om å følge Guds bud eller ta imot hans veiledning for livet, havner i en posisjon der de representerer Gud og hans familie til verden på en feil måte. Det blir å misbruke Guds navn.

I vårt individualistiske samfunn der religion regnes for en privatsak er dette en brannfakkel uten like.

Det har noe å si hvordan vi lever livene våre som kristne.

Og for all del – det er nåde å få for de som går på en smell. Det tar tid å vokse i kjennskap til Gud, og ønsket om å følge hans vei er også en gradvis prosess.

Men tenk på alle de som har fått en avsmak på kristen tro på grunn av hvordan noen som kaller seg «kristne» har oppført seg. Det er ganske alvorlig.

Vi må ta på alvor at når vi blir en del av Guds familie så blir vi også representanter og ambassadører for hans familie.

Det har noe å si hvordan vi lever livene våre som kristne.

Representere Gud riktig

Til syvende og sist så handler budet om å ikke misbruke Guds navn om å ha gudsfrykt og ærefrykt for hans navn.

Det handler om å representere Gud riktig.

Anton Darius

Tema

Tema på iTro i oktober er «Hellig».