A-, B-, C- og D-venner

A-, B-, C- og D-venner

- Hvis du er en av dem som ønsker å være med på misjonsoppdraget, så må du velge deg noen bestevenner du kan dele dette med.

Tema

Temaet på iTro i januar er «Tid»

Per Ove Malmin  er linjelærer på KRIK-linjen på Bibelskolen Fjellhaug, og bor på Bjørkelangen i Akershus.

Vennskap er noe av det flotteste Gud har gitt oss. I et godt vennskap kan man dele gleder og sorger, latter og tårer. Tid brukes, og bånd knyttes.

Men det er ikke alltid dette med venner er så lett. Noen ganger kan det være vanskelig å finne dem. Andre ganger kan man kjenne så mange hyggelige folk, at det er vanskelig å få tid til å prioritere alle sammen. Men det kan vel aldri bli for mange gode venner, kan det?

Viktig å ha noen A-, B-, C- og D-venner

Per Ove Malmin, lærer på Bibelskolen Fjellhaug, har tenkt mye på dette. Han tror ikke det er mulig å ha et ubegrenset antall bestevenner.

– Jeg tror ikke vi klarer å ha 12 bestevenner. Jeg tror vi klarer å ha tre-fire, eller kanskje fem. Jeg tror det er viktig å ha noen A-, B-, C- og D-venner.

Når Per Ove kategoriserer venner i A-, B-, C- eller D-grupper mener han ikke å rangere folk, eller behandle dem ulikt.

– Men noen er bekjente, noen er gode venner, mens andre er bestevenner. Noen folk har man rett og slett et nærere vennskap med enn andre, og det må vi normalisere.

Må være balanse i et A-vennskap

Per Ove tror ikke det holder å ha gode venner. Han mener det er helt nødvendig at vi har noen bestevenner som vi kan ha gode, fortrolige samtaler med.

– Bestevenner, eller A-venner, er kjempeviktige. I perioder kan man ha én, to eller tre og noen ganger sju-åtte. Du bør ha noen, men du kan ikke ha for mange av dem. For da får du ikke tid nok til å pleie relasjonen.

– I et A-vennskap må det være en balanse. Det kan ikke være slik at det alltid er den ene parten som tar kontakt. I et A- vennskap så både gir og tar man, sier bibelskolelæreren.

By på deg selv

Men så er ikke alle i den situasjonen at de kan velge og vrake i venner. Kanskje har man flyttet til en ny by, og kjenner ingen. Hvordan bør man gå frem for å få a-venner og skape gode relasjoner?

– For å få en a-venn så må du by på deg selv. Sette ord på det du opplever. Fortell om deg selv, vær åpen og ærlig. Så må det bli tatt i mot av den andre part, og så bygger man et dypere vennskap sammen. Det er kjempeviktig og helt nødvendig. Hvis ikke blir man til en viss grad ensom, sier Per Ove.

Uansett om du er på jakt etter nye bestevenner eller ikke, så tror Per Ove at det er viktig å være klar over hva slags venner man vil ha i sitt liv.

– Hvis du er en av dem som ønsker å være med på misjonsoppdraget, så må du velge deg noen bestevenner du kan dele dette med. For det er umulig å ikke bli påvirket av vennene sine, avslutter han.

Bibelskolen Fjellhaug

Tema

Temaet på iTro i januar er «Tid»

Per Ove Malmin  er linjelærer på KRIK-linjen på Bibelskolen Fjellhaug, og bor på Bjørkelangen i Akershus.