Allerede på side tre av Bibelen får vi et glimt av Guds frelsesplan

Allerede på side tre av Bibelen får vi et glimt av Guds frelsesplan

Adam og Eva har falt i synd. Nå står de skamfulle og venter på dommens ord. Men før Gud gir Adam og Eva dommen, har han et budskap til dem. Et budskap om håp.

Tema

Tema på iTro i mars er «Den store fortellingen».

Bibelen er en massiv bok. Den består av 66 bøker, skrevet over flere hundre år. Bøkene har forskjellige perspektiv og handler om forskjellige ting.

En samlet fortelling

Likevel har hele Bibelen en rød tråd, det er en samlet fortelling. For folk som ikke har så mye kjennskap til kristen tro virker det kanskje litt merkelig at en bok som består av 66 bøker er en samlet fortelling. Men det er naturlig å tenke slik for kristne, for vi tror at Gud har hatt en frelsesplan helt fra begynnelsen, og at denne frelsesplanen er åpenbart i Bibelen.

Allerede på side 3 i Bibelen får vi et glimt av denne frelsesplanen. Adam og Eva har falt i synd, og rotet det skikkelig til. Nå står de skamfulle og venter på dommens ord. Men før Gud gir Adam og Eva dommen, har han et budskap til dem. Budskapet kommer innpakket i forbannelsen over slangen, djevelen i kristen tradisjon, som lokket Eva til å falle i synd. Gud gir et håp og løfte om en som skal komme og overvinne slangen:

Jeg vil sette fiendskap mellom deg og kvinnen, mellom din ætt og hennes ætt. Den skal ramme ditt hode, men du skal ramme dens hæl. 1.Mos 3:15

Siste ord er altså ikke sagt, en gang skal noe eller noen komme fra kvinnens slekt og overvinne slangen.

Et glemt håp?

Etter fallet går årene, og de blir mange. Veldig mange. Og det er som om dette håpet som Gud gir til Adam og Eva blir glemt.

Fokuset i Den store fortellingen dreies mot Israel, Guds utvalgte folk. Men også her skjærer det seg. Gud redder Israel fra slaveriet i Egypt, men Israel går på samme smell som Adam og Eva. De følger ikke Guds gode lov, slik de har sagt de skal gjøre. Dermed blir de straffet. Jerusalem ødelegges av stormakten Babylon, og folket føres bort til Babylon i eksil.

Omtrent 600 år senere er Israelittene forlengst kommet tilbake til sitt hjem. Men ting er likevel ikke som de skal være. Romerriket styrer, og Israel lengter etter storhetsdagene under Kong David. Så begynner en mann ved navn Jesus å gjøre utrolige ting i Galilea. Noen av israelittene lurer på om det er han som er Messias, den nye Kong David, og de vil gjøre han til konge. Men Jesus har helt andre planer.

Tidenes nederlag som tidenes seier

Og det er her den røde tråden i Den store fortellingen blir spesielt synlig. For Jesus har ikke bare planer om å frelse Israel – Han skal frelse hele verden. Han skal knuse slangen, årsaken til menneskets syndefall. Og han gjør det på en måte ingen forventer, ved å bli spikret opp på et kors der han dør som en ydmyket mann.

Men det som ser ut til å være tidenes nederlag, viser seg å være tidenes største seier. Det blir tydelig når han står opp etter tre dager, og overvinner døden. Dødens, syndens og slangens makt er brutt.

Jesus er han som ble lovet allerede på side tre i Bibelen, Han som skulle komme og ramme slangen sitt hode. Og selv om vi bare ser denne seieren delvis i dag, så er seieren allerede vunnet. Gud har seiret over slangen, en gang for alle. Guds frelsesplan er utført.

Pexels

Tema

Tema på iTro i mars er «Den store fortellingen».