Annerledes på VGS

Annerledes på VGS

Flere opplever at troen gjør dem tryggere, selv om de er annerledes enn mange av sine venner.

Tema

Tema på iTro i april er «Annerledes».

iTro har spurt elever ved NLMs videregående skoler om hva det vil si for dem å være annerledes.

Å være troende i 2017 kan for mange oppleves som annerledes og fremmed. Likevel er det mange unge som tror på Jesus og bekjenner seg som kristne.

NLM drifter ti videregående skoler i hele landet, og her er svarer elever fra skolene på hva deres opplevelse av denne «annerledesheten» er.

Spørsmål:
1. Er det noe ved deg som gjør det annerledes?
2. Hva er annerledes med kristen tro?

 

Else-Marie Røed (Hans Nielsen Hauge)

1. For det første er vi jo alle mennesker, men likevel føler jeg meg litt annerledes fordi jeg er kristen. Noen syntes kanskje jeg er litt rar, men du skal ikke se bort i fra at jeg kan begynne å synge en lovsang på bussen eller flyet.
2. Det jeg tenker spesielt på er mange av de holdningene og verdiene vi har. På skolen er det et stort fokus på at vi skal vise nestekjærlighet, og det tenker jeg er noe vi alle kan gjøre noe med. Det å gjøre noe godt for de menneskene rundt seg gjør både godt for deg selv og dine medmenneske

Nahom Yosef (Vestborg)

1. Jeg kan drite meg sjølv ut for andre, sånn at de som kanskje ikke har fått en bra start på dagen kan få en fin dag. Jeg spør også hver eneste dag om hvordan folk har det, og jeg elsker å si fine ting til folk.
2. Jeg føler at jeg har blitt preget av kristne verdier. Vestborg har hjulpet meg å bygge opp min kristne tro til å følge Jesus. Kristendommen inneholder et løfte ingen andre religioner har. Jesus har sagt at en dag så skal han komme tilbake, og dette løftet er noe som motiverer meg sterkt til å kunne hjelpe andre å bygge opp sitt kristne grunnlag. Dermed kan vi forkynne, hjelpe andre folk og gjøre dem til kristne, frem til Jesus kommer tilbake.

Hanna Monsen (Lundeneset)

1. Jeg har jo mye energi og har fått høre at jeg snakker veldig mye, noe som kanskje skiller meg litt ut fra de fleste.
2. En kristen lever for noe helt annet enn en ikke-kristen. Som en kristen bruker en ofte personligheten sin og egenskapene sine til å formidle budskapet om Jesus! I og med at jeg personlig snakker mye, har jeg veldig lett for å dele det jeg mener og tror på.

Lars Fauskanger (Val)

1. Her på Val skiller eg meg ut fordi eg kjem langt ifra skulen, og blir kalla ein «bygutt», sjølv om Stord ikkje akkurat er ein by. Her er eg også litt spesiell for eg har kristen bakgrunn. Eg blir sett litt rart på og det er veldig få på val som har hatt ein liknende bakgrunn som mi.
2. Kristen tro har ikkje berre hjelpt meg heima på Stord, der eg etablerte meg sjølv som kristen og tok i mot Jesus med oppe armer, men har og hjelpt meg enormt på Val. Kanskje det som den har hjelpt meg mest med er ensomhet og at eg kanskje ikkje var heilt god nok.

Hannah Øvstebø (Tryggheim)

1. Jeg blir sett på som den jenta som ikke sier så mye, men smiler og ler for det meste. En annen ting er at jeg ikke gir opp og setter meg mål som jeg er fast bestemt på å klare.
2.  Når en person spør om jeg er kristen så vil de bare vite mer om kristendommen, det skaper en nysgjerrighet og de vil vite hva kristendommen innebærer. Kristen tro skaper et engasjement.

Ruben Bjåen (Sygna)

1. Eg prøver å vere imøtekommende med andre mennesker. Dette er noko eg gjer for å gjere dagen betre for menneskene rundt meg, både kjente og fjerne. Gjennom dette viser eg kven Jesus er i kvardagen min, sjølv eg ikkje er alltid bevisst på det.
2. Troen på Jesus er noko du ikkje må opparbeide, men har fått av Han. I andre religionar må du fortjene noko for å oppnå «frelse». Religionar seier noko du må gjere, mens på Jesus er frelsen noko som er gjort. Derfor meiner eg at Kristendommen ikkje er ein religion, men ei trosretning/kjærlighetserklæring.

Ingvild Sagedal (Drottningborg)

1. Jeg er nok over gjennomsnittet glad i konkurranser, og gjør alle hverdagslige ting om til en konkurranse.
2. Jesus er skikkelig annerledes. Han gikk til de svake i samfunnet, tilgir, og elsker alle mennesker. Det er ganske kult synes jeg, og ganske annerledes enn det samfunnet vi lever i. Efeserne 2,8 viser veldig fint at en ikke trenger å prestere i kristendommen, men det er en ufortjent gave: For av nåde er dere frelst, ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Kristendommen er også en religion som det er forsket mye på, og bibelen framstår som troverdig med gode kilder.

Kristoffer Moslått (Konghaug)

1. Jeg har et veldig stort konkurranseinstinkt, uansett om jeg kan det jeg gjør eller ikke.
2. Kristen tro baseres ikke på hva du må spise eller når du skal be, men bare at hvis du tror så skal du bli frelst.

Esther-Emilie Steilbru (Vestborg)

1 Siden jeg har gått media, sliter jeg litt med å se på filmer og videoer uten å legge merke til kameravinkler og klippeteknikk. I tillegg kan jeg morse. Det er kanskje ikke så vanlig? Ellers er jeg ganske normal, tror jeg..
2.Du får et annet perspektiv over livet, en større mening, et annerledes fokus og noe å leve for.

Magnus Gullord Solli (Kvitsund)

1. For meg er det viktig å ikke være del av en klikk, men kunne omgås og være venner med alle. Funfact om meg selv: Jeg har ikke vært fullstendig skadefri siden åttende klasse.
2. Jeg har en trygghet og ro på at Guds ord er sant! Denne tryggheten og roen har vokst på meg i løpet av mine år på Kvitsund. Et bibelvers som har hjulpet og betydd mye for meg de siste årene er Efeserne 2. 8-10. I det bibelverset finner jeg en trygghet på at jeg er frelst ved nåde og tro, og at dette er en gave fra Gud selv om jeg ikke har gjort noe for å fortjene den. Jesus har ofret seg for meg slik at jeg får leve, sammen med Gud.

Privat

Tema

Tema på iTro i april er «Annerledes».

iTro har spurt elever ved NLMs videregående skoler om hva det vil si for dem å være annerledes.