Paulus sitt brev til en slaveeier

Paulus sitt brev til en slaveeier

En rømt slave som skulle dra tilbake dit han hadde rømt fra, gjorde at Paulus skrev et brev til Filemon – eieren hans.

Tema

Tema på iTro i april er «Annerledes».

Onesimus var en slave som levde på Paulus sin tid, og som hadde rømt fra herren sin. Å gjøre noe sånt var veldig risikabelt. Ble han tatt, hadde eieren hans ifølge loven rett til å gjøre hva han ville med han – til og med torturere eller drepe ham, hvis det var det han hadde lyst til.

Mens Onesimus var på rømmen, møtte han Paulus, og ble en kristen. Og nå har Paulus og Onesimus blitt enige om at Onesimus må gjøre rett mot herren sin, og vende tilbake til ham.

Mer enn bare en slave – han er en kristen bror!

Denne slaveeieren som Onesimus skal vende tilbake til het Filemon, og var også en kristen – og en som Paulus kjente.

Og det er midt i denne situasjonen Paulus skrev «Brevet til Filemon», som vi kan lese i Det nye testamentet. Dette er det korteste av alle brevene Paulus skrev, bare 25 små vers, og er på mange måter et litt annerledes brev enn mange av de andre bøkene vi finner i Bibelen.

I brevet ber Paulus Filemon om å ta imot Onesimus på en god måte. Han er nå langt mer enn bare en slave, han er en kristen bror! Og dette må få konsekvenser for hvordan han skal bli behandlet.

Kanskje ble han tatt fra deg en stund for at du skal få beholde ham for evig, ikke lenger som slave, men som noe mye mer – som en elsket bror. (Filemon 15-16)

Mennesker fikk et nytt syn på hverandre

Selv om det er et kort brev, gir dette brevet et levende bilde av hva troen på Jesus betydde i hverdagen på denne tida, og også hva den betyr i dag. Kristendommen omskapte på mange måter også det sosiale samfunnet, og ga både slaver, kvinner og barn –  som ble ansett som mindre viktige i samfunnet på denne tiden – en helt ny posisjon. Menneskene fikk et nytt syn på hverandre.

Og kanskje må også vi i dag spørre oss: Preger dette oss i vårt syn på andre mennesker?

«Her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle én i Kristus Jesus.»
Paulus i Gal 3,28

Herrens Ånd er over meg,
for han har salvet meg
til å forkynne et godt budskap for fattige.
Han har sendt meg for å rope ut
at fanger skal få frihet
og blinde få synet igjen,
for å sette undertrykte fri
og rope ut et nådens år fra Herren.
Jesus i Luk 4,18-19

 

Slaveri i Bibelen

Synes du dette med slaveri i Bibelen er vanskelig å forstå, kan du for eksempel lese disse to artiklene:

Bibelsk slaveri? (av Martin Jakobsen på SnakkOmTro.no)
Bibelen og slaveriet (av Peter J. Williams i Theofilos 2011 nr. 1)

Tema

Tema på iTro i april er «Annerledes».