Både Guds lam og den gode gjeteren

Både Guds lam og den gode gjeteren

Jesus viser selv hvordan disse rollene henger sammen.

Tema

Temaet på iTro i november er «Sau».

Noen skuespillere får på seg en merkelapp om at de bare spiller én type rolle. «Han er alltid skurk!», for eksempel. Andre blir hyllet for evnen til å spille mange ulike roller, hvor du knapt gjenkjenner personen fra en film til en annen.

Jesus har mange ulike roller. Men han spiller ikke, han er dem faktisk.

Guds lam

At Jesus var Guds lam er noe av det første som sies om ham. Døperen Johannes slo det fast, da Jesus kom gående:

«Se, Guds lam, som bærer bort verdens synd!» (Johannes 1,29)

Dette viste han da han hang på korset. Han var ren og uskyldig, som et lam, men ble gitt vår synd – og ble offeret som forsonte menneskene med Gud. Uttrykket peker tilbake på flere ting i Det gamle testamentet:

1. Den store forsoningsdagen

Ypperstepresten måtte årlig ofre en okse for sine egne og familiens synder. Deretter en bukk for folket. Etter dette bekjente han folkets lovbrudd, synder og skyld over en siste bukk.

Bukken skal bære alle deres synder ut i villmarken. Bukken skal sendes ut i ørkenen. (3. Mosebok 16,22)

Her kommer uttrykket syndebukk fra. Alt dette ble gjort på den store forsoningsdagen hvert år.

2. Påskelammet

I 2. Mosebok 12 leser vi om påskelammet som hver familie slaktet, for så å smøre blodet på dørkarmen. Slik ble israelittene reddet fra den tiende landeplagen i Egypt.

Store deler av Hebreerbrevet er viet til å vise hvordan ordningene i den gamle pakt bare peker fram mot noe nytt og bedre. En ny pakt – med Jesus Kristus som mellommann.

Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod gikk han inn i helligdommen én gang for alle og kjøpte oss fri for evig. (Hebreerne 9,12)

Ikke bare Guds lam

Og det stopper ikke med at han er Guds lam. Jesus sier selv at han er den gode gjeteren.

Gjetere har ansvar for å passe på en flokk med dyr, sørge for at de er samlet og ikke er i fare. Så nå er plutselig ikke lenger Jesus et lam – han er en som passer på dem. Jesus viser selv på mesterlig vis hvordan disse to rollene henger sammen:

Jeg er den gode gjeteren. Den gode gjeteren gir livet sitt for sauene. (Johannes 10,11)

Han passer ikke bare på oss, men når det går galt, som det gjør stadig vekk, så trekker han på skuldrene og tenker «jaja». Nei, han strekker seg så langt han kan, og gir sitt liv. Frivillig!

Følg med videre på temaet «Sau» på iTro denne måneden!

Lightroom

Tema

Temaet på iTro i november er «Sau».