Bibelen og misjon

Bibelen og misjon

Jeg gjør deg til lys for folkeslag så min frelse kan nå til jordens ende.

Tema

Tema på iTro i mars er «Bibelglede»

Når vi snakker om Bibelen og misjon, er det kanskje misjonsbefalingen i Matt 28 som først dukker opp i hodet.

“Meg er gitt all makt på himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler…”.

Men Bibelen sier mye mer enn det om misjon.

Budskapet om Guds storhet må forkynnes for alle folk.

Mye kan sies om hva slags misjon vi finner i GT. Hvis vi ser på Salme 8 f.eks. finner vi et fokus på at hele jorden, alle mennesker, er Guds skaperverk, og er satt til å styre over skaperverket på lik linje. Gud husker på sitt skaperverk.

I Salme 96 fokuseres det på at budskapet om Guds storhet må forkynnes for alle folk, alle må få høre om hva Gud har gjort. Da skal også alle få komme frem for Gud med gaver.

Alle folk skal tilbe Gud. Alle generasjoner, og alle klasser i samfunnet. Det gjelder rike og fattige, de som er gått bort og de som ennå ikke er født (Sal 22,27ff). Alle folk og slekter skal tilbe Gud. Alle nasjoner er invitert til å klappe i hendene og løfte jubelrop til Herren (Sal 47,2).

I de siste dager skal det skje, dommen skal komme og alle folkeslag skal være til stede (Jes 2,2-5), men før det er vi kalt til å være lys for folkeslagene, så frelsen kan nå til jordens ende. (Jes 49,6)

Noen må forkynne

Hvis dette skal skje, må vi nødvendigvis ha misjon. Noen må fortelle om Jesus til “alle folk”.

“Hvordan kan de påkalle en de ikke tror på? Hvordan kan de tro på en de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at noen forkynner? Og hvordan kan de forkynne hvis de ikke er utsendt? … Så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Har de ikke hørt, spør jeg så. Jo, sannelig: Deres røst har nådd ut over hele jorden, ordene dit verden ender.” (Rom 10,14-15, 17-18)

Jesu disipler gjorde nettopp det. De fortalte om det de selv hadde sett, det de selv hadde hørt. De var blitt overbevist om at Jesus var Guds sønn, og at han var den Messias som var lovet.

De var overbevist om frelsen, og at dette ikke kun var et budskap til Israels folk, men til alle folkeslag. Som Paulus skriver:

“For her er det ikke forskjell på jøde og greker. Alle har samme Herre, og han er rik nok for alle som påkaller ham. Hver den som påkaller Herrens navn, skal bli frelst.” (Rom 10,12-13)

Evangeliet må forkynnes – med liv og lære.

Vi er kalt til å forkynne Guds ord, til å lede andre til frelse. Hvordan det kommer til uttrykk er forskjellig fra person til person, men troen kommer av budskapet — fra Jesu ord. Evangeliet må forkynnes – med liv og med lære.

Det bør veie tungt at Jesu siste ord var:

“Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.” (Apg 1,8)

Med kraft fra Den Hellige Ånd skal vi bli utrustet til tjenesten, til å være Jesu vitner, verden rundt, for en dag å kunne stå sammen med den store hvite skare — av alle nasjoner og stammer, folk og tungemål — foran tronen med palmegreiner i hendene. (Åp 7,9)

Tema

Tema på iTro i mars er «Bibelglede»