Blindhet i Bibelen

Blindhet i Bibelen

I Bibelen finner vi mange eksempler på blindhet – både i fysisk og åndelig forstand.

Tema

Temaet på iTro i april er «Nærsynt».

Isak

Isak, sønnen til Abraham, fikk på sine eldre dager for matte øyne til å kunne se, kan vi lese i Første Mosebok 27. Dette ble ganske avgjørende for videreføringen av Guds løfter til sitt folk.

Jakob lurte nemlig til seg velsignelsen som broren Esau egentlig skulle få. Det gjorde han ved å ta geiteskinn på hendene og nakken, for Esau var nemlig mer hårete.

Isak kjente ham ikke igjen, for hendene hans var hårete som hendene til Esau, broren hans. Og han velsignet ham. (1. Mosebok 27,23)

Hadde Isak hatt synet i behold, ville nok hendelsesforløpet sett annerledes ut, men Guds plan hadde vært den samme.

Paulus

Før Paulus møtte Jesus, var han en ivrig forfølger av kristne. Han støttet for eksempel drapet på Stefanus, den første martyren.

Nettopp på oppdrag for å ta kristne til fange og føre dem til Jerusalem, blir han slått i bakken av et lys fra himmelen.

«Hvem er du, Herre?» spurte Saul. Og svaret lød: «Jeg er Jesus, han som du forfølger. (Apostlenes gjerninger 9,5)

Etterpå kunne ikke Paulus se, og slik var det i tre dager. Etter at disippelen Ananias la hendene på ham, var det som det falt skjell fra øynene hans, og han fikk synet igjen. Paulus ble døpt og forkynte straks at «Jesus er Guds Sønn».

Som regel gjør ikke Jesus folk blinde, for så å fikse opp i det igjen. Det er gjerne mennesker som allerede er blinde som ber om at Jesus må helbrede dem.

Jesu statusrapport

Døperen Johannes lurte på om Jesus var «den som skal komme» – Messias-skikkelsen som folket ventet på. Dette ga Jesus som svar:

Gå og fortell Johannes hva dere har sett og hørt: Blinde ser, lamme går, spedalske renses, døve hører, døde reises opp, og evangeliet forkynnes for fattige. (Lukas 7,22)

Dermed ser vi at dette er noe av kjernevirksomheten for Jesus. Det første han nevner i svaret er blinde ser!

Den blinde i Betsaida

I Markus 8,22-26 helbreder han en blind mann i Betsaida – eller faktisk utenfor byen. Jesus leder ham ut derfra, spytter på øynene, legger hendene på ham og spør om ham ser noe.

Han så opp og svarte: «Jeg ser mennesker. For jeg skimter noe som ligner trær gå omkring.» (Markus 8,24)

Jesus la hendene på øynene hans på ny, og da ble han helt helbredet.

Bartimeus

I Markus 10,46-52 leser vi om Bartimeus sitt møte med Jesus. Han satt langs veien og tigget.

Da han hørte at det var Jesus fra Nasaret som kom, satte han i å rope: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» (Markus 10,47)

Folk likte ikke at han ropte, men da ropte han bare enda høyere.

«Hva vil du jeg skal gjøre for deg?» spurte Jesus. Den blinde svarte: «Rabbuni, la meg få synet igjen!» (Markus 10,51)

Din tro har frelst deg, svarte Jesus, og straks fikk han synet tilbake.

Mannen som var født blind

I Johannes 9 handler hele kapittelet om etterspillet etter at Jesus helbredet en mann som var født blind.

Jødene ville ikke tro at han hadde vært blind og nå kunne se. (Johannes 9,18)

De samtalte med den nå seende mannen, hans foreldre og så mannen en gang til. De ville nemlig ikke tro på at Jesus hadde helbredet ham – det var det kun Gud som kunne.

Emmaus-vandrerne

Mot slutten av Lukas-evangeliet, etter at Jesus har dødd og stått opp, vandrer to skuffede disipler ut av Jerusalem og til landsbyen Emmaus. Jesus møtte dem og slo følge, men de skjønte ikke at det var ham.

Men øynene deres ble hindret i å se, så de ikke kjente ham igjen. (Lukas 24,16)

De fortalte Jesus om alt som hadde skjedd i påsken, og om håpet de hadde om at det var Jesus som skulle fri dem. Men så ble han korsfestet, og håpet brast. De var forvirret etter at noen hadde funnet graven hans tom.

Jesus forsøker å få dem til å innse at dette alltid har vært planen:

«Så uforstandige dere er, og så trege til å tro alt det profetene har sagt! Måtte ikke Messias lide dette og så gå inn til sin herlighet?» Og han begynte å utlegge for dem det som står om ham i alle skriftene, helt fra Moses av og hos alle profetene. (Lukas 24,25-27)

Først når Jesus holdt måltid med dem, brøt brødet og ba takkebønnen, ble øynene deres åpnet. De skjønte at det var Jesus de hadde gått sammen med.

I det hele tatt er det å ha fullt fungerende øyne her og nå, ganske betydningsløst om vi ikke ser og tror på Jesus. Fariseerne hadde øyne, men klarte likevel ikke å se hvem Jesus var.

Det er bare Jesus som kan åpne øynene våre opp for sannheten.

Lightstock

Tema

Temaet på iTro i april er «Nærsynt».