Den hellige ånds kraft

Den hellige ånds kraft

Hvem Den hellige ånd er og hvordan Ånden virker kan være litt forvirrende. Og denne kraften høres på en måte så fremmed ut.

Tema

Tema på iTro i februar er «Kraft».

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. (Apg 1.8)

Kraften skal være med å gjøre disiplene i stand til å være vitner. Den hellige ånd er spesielt knyttet til misjonsoppdraget i Apostlenes gjerninger, sier førsteamanuensis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, Ivar Vegge. – En kan se en helt tydelig forandring i disippelflokken. Før de fikk Den hellige ånd var de redde, men etter at de fikk den på pinsedag ble de endret. De fikk en ny, enorm overbevisning.

Hvordan så denne kraften ut?

Kraften kommer ulikt til uttrykk, blant annet i det at det ble snakket ulike tungemål på pinsedag. Det står også at de som hørte Ordet, kjente at det «stakk i hjertet» (Apg 2.37). Det er helt tydelig at Den hellige ånd var knytta til vitnesbyrdet og at Ånden er den som veileder, tar initiativ og er den drivende kraft. Disiplene ble fylt av Ånden, og talte deretter frimodig (Apg 4.31).

Det er også gjennom Ånden at disiplene gjør tegn og under, som igjen underbygger vitnesbyrdet om Ordet. Det er et tydelig uttrykk for Guds omsorg for hele mennesket. Disse tegnene og undrene synliggjør Guds nærvær, hans kraft og omsorg helt konkret.

Gjennom tidene

Hvordan har Den hellige ånds kraft virket gjennom tidene?

Vi ser denne omsorgen for hele menneske uttrykt gjennom hele kirkens historie. Spesielt ser vi dette i fellesskapet blant kristne. En spesiell kjærlighet og omsorg oppstod i den tidlige kirke og mennesker ble tiltrukket av dette.

Hvordan kunne en så liten gruppe få en slik eksplosiv vekst?

Det var en enorm kraft i det diakonale, i omsorgen, fellesskapet og undrene. Dette gav veldig sterke vitnesbyrd. Men talene i Apostelgjerningene viser til hva som var sentrum: evangeliet om Jesus Kristus. Apgj 12.24 sammenfatter det slik: «Men Guds ord hadde fremgang og spredte seg vidt omkring»

Ivar Vegge, førsteamanuesis ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole. Foto: Kristin Askjer Lien

Hva med vranglære?

Hvordan kan en vite om det faktisk er Den hellige ånd som virker, og ikke bare mennesker?

– Det var også utfordringer i det at noen ville utnytte denne kraften til egen nytte. Simon magikeren ville kjøpe Guds «kraft» for penger (Apgj 8.18-19) I 2. Peter 2.1-3 er det tre kriterier for hva en falsk veileder er. Det er en som driver vranglære, får folk til å følge egne utskeielser og vil utnytte andre til egen vinning. Den hellige ånd må ha sann frukt i menneskers liv.

Hvordan ser Den hellige ånds kraft ut i Norge i dag?

– Det er en fare for at vi bare ser etter Ånden i det spektakulære. Men i Paulus sine skrifter leser vi om det nye livet. At Åndens frukter forvandla livet til enkeltmennesker. Og det må kraft til for å forvandle liv, det skjer ikke av seg selv.

Heller ikke på Paulus sin tid var det sånn at alle reiste rundt og helbredet. Noen hadde slike spesielle nådegaver, men kraften kommer til uttrykk i alle Den hellige ånds nådegaver. Dessuten ønsker Gud å bruke sitt folk og alle deres naturgaver og styrke dem med sin ånds kraft.

4 Det er forskjellige nådegaver, men Ånden er den samme.  5 Det er forskjellige tjenester, men Herren er den samme.  6 Det er forskjellige kraftige virkninger, men Gud er den samme, han som er virksom og gjør alt i alle.  7 Hos hver enkelt gir Ånden seg til kjenne slik at det tjener til det gode.  (1. Kor 12.4-7)

Den hellige ånd gjør oss i stand til å vitne, men er også kraften som gjør Jesus levende og nærværende i menneskers hjerter. Ånden gjør noe med fellesskap, forvandler menneskers liv og gir nådegaver som «bygger opp» menigheten.

 

Tema

Tema på iTro i februar er «Kraft».