– Det å bli sett og lyttet til, det bekrefter at jeg er et menneske som er verdt andres tid og tilstedeværelse

– Det å bli sett og lyttet til, det bekrefter at jeg er et menneske som er verdt andres tid og tilstedeværelse

Sjelesørger Grete Yksnøy Martinsen gir svar på hvorfor det er viktig å lytte til andre, hvordan være en god lytter og hva sjelesorg er.

Tema

Temaet på iTro i september er «Sett».

– Hvorfor er det viktig å se og lytte til andre mennesker?

– Vi mennesker kan nok både se og høres veldig forskjellige ut, men i det aller aller meste er vi like! Vi fødes alle med noen grunnleggende behov som vi søker å få dekka.

Vi sier gjerne at alle mennesker møter verden med tre store spørsmål: Er du glad i meg? Vil du leke med meg? Får jeg hjelpe til? Dette «spør» alle barn sine omgivelser om, helt fra de er helt, helt små. Og vi som er voksne trenger også gode svar på de spørsmålene.

Vi trenger gode mennesker vi kan være trygge på, venn med og som lar oss bidra. Derfor er det så viktig at vi ser hverandre og lytter til hverandre.

Alle mennesker møter verden med tre store spørsmål: Er du glad i meg? Vil du leke med meg? Får jeg hjelpe til?

Legg ned mobilen

– Tenk etter; når er det du kjenner deg verdifull? Er det når noen bare hører sånn halvveis etter, svarer i hytt og vær, og gløtter i mobilen samtidig? Eller er det når noen legger alt annet til side, setter seg ned, ser deg inn i øynene og er interessert i det du skal fortelle? Jeg tipper det er det siste.

Det å bli sett og lyttet til, det bekrefter at jeg er et menneske som er verdt andres tid og tilstedeværelse. Og det gjør så utrolig godt for oss å oppleve det.

Vær en god lytter

– Hvordan kan jeg være en god lytter? 

– Å være en god lytter handler om tilstedeværelse. Altså, at du ikke driver med andre ting, eller tenker på andre ting når du lytter til noen, men at du aktivt er interessert og oppmerksom på det den andre forteller deg.

Det kan være fint å vise det, ved at man har blikket festa på den man lytter til, at man nikker og anerkjenner det som blir sagt. Det er fint å stille litt spørsmål om det er noe du ikke forstår. Vise interesse kort og godt!

Sjelesorg er for alle

– Hva er sjelesorg? Hvem er det for? 

– Sjelesorg er en samtale mellom en sjelesørger og en som trenger noen å snakke med, i en kristen kontekst. Det betyr at sjelesørgeren regner med Gud, og tror på Gud. Det betyr ikke at man bare snakker om Gud og Jesus, eller at man MÅ komme inn på Gud som tema i hver samtale, men Gudstroen har likevel en naturlig plass i sjelesorgen.

Sjelesorg er for alle som ønsker å snakke med noen om livets små og store utfordringer, og et sted du kan snakke om tro og tvil. En sjelesørger er ikke en psykolog og kan ikke behandle deg om du har depresjoner eller andre lidelser. Men en sjelesørger kan være et kristent medmenneske og noen ganger en veiviser i livets ulike faser.

Om du trenger noen å snakke med, så kan du høre i menigheten du tilhører om det finnes sjelesørgere der du kan ta kontakt med.

NLM / Silje Måseide

Tema

Temaet på iTro i september er «Sett».