Det dobbelte kjærlighetsbud

Det dobbelte kjærlighetsbud

Det er ikke så lett for en nordmann i det 21.århundre å skulle sette seg inn i lover, historier og tankemåter som er over 2000 år gamle. Derfor er det fint at Jesus selv oppsummerer hva Det gamle testamentet handler om.

Tema

Tema på iTro i oktober er «Basic».

Vår bibel består av to forskjellige deler. Den første delen er Det gamle testamentet som handler om det som skjedde før Kristus, mens den andre er Det nye testamentet. Det handler om hva som skjedde fra og med Jesus ble født.

Tungt og gammelt

Det gamle testamentet, som utgjør mesteparten av Bibelen, kan virke langt, tregt og uforståelig. Det er ikke så lett for en nordmann i det 21.århundre å skulle sette seg inn i lover, historier og tankemåter som er over 2000 år gamle. Derfor er det fint at Jesus selv oppsummerer hva Det gamle testamentet (Loven og profetene er en annen måte å si det på) handler om, i det som kalles det dobbelte kjærlighetsbud:

Da fariseerne hørte at han hadde stoppet munnen på saddukeerne, kom de sammen. En av de lovkyndige blant dem ville sette ham på prøve og spurte:«Mester, hvilket bud er det største i loven?»Han svarte:«Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.På disse to bud hviler hele loven og profetene.» Matt 22, 37-40.

En kjærlighet fri for egoisme

Jesus siterer først det største budet i Det gamle testamentet, som var svært viktig for jødene. Ikke noe sjokk, der altså. Det som derimot er radikalt annerledes med Jesus er at han sidestiller dette første budet med det andre budet om å elske din neste som deg selv. Vi vet ikke om noen i jødedommen som satte disse budene på lik linje.

Kjærligheten til Gud og til din neste er altså det som er viktigst i Det gamle testamentet. Det er ikke snakk om den tomme kjærligheten som vi kan se i diverse Hollywood-filmer og flere steder i vårt samfunn i dag, men en kjærlighet som ikke forventer å få noe igjen. En kjærlighet som ikke er egoistisk motivert.

Påvirkning på to måter

Når vi leser svaret Jesus gir til fariseerne, tenker jeg at det bør påvirke oss på to måter:

For det første bør det påvirke måten vi lever på. Når hele Det gamle testamentet, som er en del av Guds ord og vår bibel, hviler på disse to budene, er det ikke tvil om at de er viktige. Slik er det ikke bare for jøder som hørte Jesus si dette for snaue 2000 år siden, men også for vi som er kristne i dag. Vi skal elske Herren vår Gud og vår neste som oss selv. Dette er ekstremt vanskelig, men helt sentralt.

Det gamle testamentet med nytt blikk

For det andre bør det påvirke hvordan vi leser Det gamle testamentet. Selv om Jesus sier at dette er de to budene Det gamle testamentet hviler på, så vil det ikke si at Jesus har oppsummert Det gamle testamentet for deg, slik at du ikke behøver å lese i det lenger. På ingen måte!

Når Jesus sier at det er dette loven og profetene hviler på, så kan man kanskje heller si at det er to prinsipp som Det gamle testamentet bygger på og som det er utformet fra. Det er det som ligger til grunn for blant annet alle lovene som gis i Det gamle testamentet.

Forsøk å ha dette i bakhode neste gang du leser i Det gamle testamentet. Kanskje disse to prinsippene gjør at du forstår litt mer av det som hittil har virket så fremmed og merkelig?

Tema

Tema på iTro i oktober er «Basic».