Det nye testamentet – mer enn fake news?

Det nye testamentet – mer enn fake news?

– Kort oppsummert er evangeliene i NT de eldste og fra første århundre, mens det ennå levde noen fra generasjonen som kjente Jesus, skriver Bjørn Are Davidsen om NTs troverdighet.

Tema

Tema for iTro i mars er «Fake news».

Bommer vi på hvem Jesus er, fordi vi bruker feil kilder? Er det nye testamentet (NT) Fake News? Hvorfor leser ikke kristne heller de andre evangeliene, etter Tomas, Judas og Maria Magdalena!

Svaret er enkelt: Fordi det ikke finnes bedre kilder enn i NT. Tviler du på det, bør du lese andre evangelier.

Hva med Da vinci-koden?

Likevel kan vi høre det motsatte. Mye skyldes superbestselgeren Da Vinci-koden. I romanen påstår en forsker at det opprinnelig var 80 evangelier. Først på kirkemøtet i Nikea, tre hundre år etter Jesus, bestemte man hvilke som skulle være i NT.

Man endte med bare fire – de som passet kirken. Alle som «omtalte Kristi menneskelige trekk» ble fjernet, mens man «forherliget» de som beskrev ham som guddommelig. 

Med litt andre deltakere på kirkemøtet, ville NT vært helt annerledes. Da hadde vi visst sannheten om Jesus. Skal vi tro forfatteren Dan Brown. Fraværet av historiske kilder som støtter ham, hindret ikke at boken solgte i mange millioner – og fortsatt selger. 

Imidlertid rakner dette regnestykket. For forskere er enige om at Pauli brev fra 50-tallet er de eldste vi har bevart og at de fire evangeliene i NT er de eldste. 

Enkelt sagt bygger slike påstander ofte på to poenger: Fordi Jesus ikke kan være Guds Sønn, kan heller ikke de eldste skriftene beskrive ham som det. Og fordi det må ha vært et maktovergrep å velge kun de fire vi har i NT, må det ha skjedd under «maktkirken» som startet med keiser Konstantin på 300-tallet. 

Imidlertid rakner dette regnestykket. For forskere er enige om at Pauli brev fra 50-tallet er de eldste vi har bevart og at de fire evangeliene i NT er de eldste. 

Basert på historisk troverdighet

Kildene viser at man i praksis valgte tekstene lenge før keiser Konstantin. Prinsippet var enkelt: Skrifter fra det første århundre, som man mente var skrevet av apostler eller deres medarbeidere, ble regnet som troverdige.

Andre skrifter eller brev kom ikke med. Selv ikke når de i stor grad støttet de nytestamentlige i innhold, slik vi ser i fromme kristne evangelier fra hundre år eller mer etter Jesus, om alt fra Jesu barndom til detaljer fra rettssaken før korsfestelsen.

Det er ikke rart at det er de tekstene historikere bruker som kilder til Jesu liv. 

Men selv om vi strekker definisjonen av ordet evangelium langt, kommer vi ikke over 30. Og de andre evangeliene i NT forteller ikke om Jesus som menneskelig. Realiteten er motsatt: De beskriver ham utelukkende som guddommelig. 

NT har de beste kildene til Jesu liv

Det er i NT at Jesus blir sint og trøtt, spiser og sover, trøster, helbreder og skaper glede over livet her og nå. Når vi ikke finner dette i alternative evangelier er antagelig grunnen at det ikke viser Jesus som suveren herre over den onde materien og med nøkkelen til å unnslippe den, fremfor å kalle oss til å elske hverandre og gjøre godt her og nå, i vår verden.

Kort oppsummert er evangeliene i NT de eldste og fra første århundre, mens det ennå levde noen fra generasjonen som kjente Jesus. Det er ikke rart at det er de tekstene historikere bruker som kilder til Jesu liv. 

Det er enda mindre rart at det er de tekstene kristne leser.

 

Lightstock

Tema

Tema for iTro i mars er «Fake news».